CTR transformer oil pumps

CTR oil pump
Circulation pump for oil type CTR-125

Purpose of transformer oil pumps

Hermetyczne pompy wirowe typu CTR przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji oleju transformatorowego przez chłodnicę oleju dużych transformatorów energetycznych oraz mogą być wykorzystywane jako pompy cyrkulacyjne w układzie ogrzewania pomieszczeń stacji energetycznych ciepłem zawartym w oleju transformatorowym.Construction of CTR pumps

Transformer with CTR pumps
Metalchem-Warszawa S.A. pumps mounted on a transformer

Pompa CTR posiada budowę bezdławicową i stanowi hermetyczny monoblok zawierający w sobie pompę wirową tzw. mokry silnik elektryczny.
Korpus pompy i kadłub silnika wewnątrz których na wspólnym wale znajduje się wirnik pompy oraz wirnik silnika połączone są poprzez pokrywę łożyskową. Wał ułożyskowany jest w łożyskach tocznych, z których przednie umieszczone jest w pokrywie łożyskowej.
Wszystkie połączenia elementów pompy i silnika uszczelnione są oringami wykonanymi z gumy olejoodpornej.
Dzięki układowi otworów w pokrywie łożyskowej oraz kanałom w wałku następuje w pompie wewnętrzny obieg pompowanego oleju w efekcie czego uzyskuje się chłodzenie silnika, smarowanie łożysk oraz zredukowanie do minimum siły osiowej w łożyskach. Przestrzeń skrzynki zaciskowej jest oddzielona od przestrzeni silnika uszczelnioną płytą zaciskową, przez którą przechodzą również uszczelnione kołki zaciskowe doprowadzające napięcie do uzwojeń stojana silnika.
Doprowadzenie energii elektrycznej do skrzynki zaciskowej następuje poprzez szczelny dławik kablowy.

View of the CTR 125 pumps
Pompy do oleju transformatorowego typ CTR-125

Advantages of CTR pumps

  • CTR pumps do not require additional engine cooling.
  • They also have the ability to self-vent during work.
  • However, if due to the pump system there is a need for additional venting before starting the pump, this can be done by means of vent plugs.
  • Pompa przystosowana jest do bezpośredniego umocowania na rurociągach.
  • It should be fixed so that the terminal box is in the lower position. The design of the pump enables the position of the connection stubs so that this condition is met. Adjusting the position of the discharge nozzle relative to the box is possible every 45º

W czasie transportu i składowania wymagane jest szczelne zaślepienie króćców pompy zaślepkami. Ponieważ pompowany olej jest jednocześnie czynnikiem chłodząco-smarującym w silniku, wymagana jest jego bezwzględna czystość.At present, we manufacture pumps of the following sizes:

  1. CTR-125-5.5 with a 5.5 kW motor
  2. CTR-125-5,5A with a 5.5 kW motor
  3. CTR-100-3 z silnikiem o mocy 3kWDrawings and dimensions of CTR pumps

Dimensions of CTR oil pumps
Rysunek pompy do oleju typu CTR


Pumps type Pump dimension [mm] Dimensions of connectors Weight
indication A B C E F G H d Dz Do g Ø n kg
CTR-125-5,5 470 140 280 480 220 190 222 125 250 210 22 18 8 135
CTR-125-5,5A 470 140 280 480 220 190 222 125 250 210 22 18 8 133
CTR-100-3 460 125 220 390 180 150 194 100 210 170 20 18 4 90
 

Working parameters of CTR pumps

Working paratemers Unit CTR-125-5,5 CTR-125-5,5A CTR-100-3
Flow Q [m³/h] 100 100 45
Head H [m] 12 8 13
Power P [kW] 5,5 5,5 3
Speed rotation N [rpm] 1450 1450 1420
Voltage rated U [V] 400/500* 400/500* 400/500*
Current rated I [A] 12,1/9,2 12,1/9,2 7,3/5,4
* Special edition

Download