Przepompownia ścieków wolnostojąca

Sale

Pumping stations

Dariusz Ozdarski
dozdarski@metalchemsa.pl
mob.7 +48 500 130 870
phone +48 22 837 12 70 int. 31

msc. eng. Krzysztof Wilanowski
kwilanowski@metalchemsa.pl
mob. +48 502 648 588 (tu-wed-thu)
phone +48 22 837 12 70 int. 35