Strumienice magistralne SM – wielodyszowe

Strumienica jednodyszowa prosta
Strumienica dwudyszowa prosta
Strumienica dwudyszowa skośna
Strumienica dwudyszowa skośna
Cicha praca w zanurzeniu - jednoczesne mieszanie i natlenianie
Strumienica magistralna w rowie cyrkulacyjnym
previous arrow
next arrow
Slider

S1

Strumienice jednodyszoweRead More

S2

Strumienice dwudyszoweRead More

S3

Strumienice trzydyszoweRead More

SM

Strumienice MagistralneRead More

Charakterystyka ogólna Strumienic Magistralnych SM

Strumienice Magistralne charakteryzują się dużymi możliwościami mieszająco-natleniającymi dzięki swojemu wielodyszowemu układowi tłocznemu. Układ zasilany jest z jednej pompy o mocy od 15-22kW i poprzez 6-10 oddzielnych układów eżektorowych napędza medium w zbiorniku. W zależności od ustawienia wysokości i kierunku dyszy możemy uzyskiwać efekt cyrkulacji wzdłużnej w zbiorniku (np. prawa strona do przodu a lewa powrót, cyrkulacji w poziomie np. dołem do przodu a górą powrót lub określonego kierunku płukania zbiornika. Duża prędkość wylotowa strumienia powietrzno-cieczowego przeciwdziała sedymentacji w zbiorniku a jednocześnie powoduje ujednorodnianie całej objętości natlenianego medium.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z jednej z naszych instalacji

Budowa i działanie strumienicy magistralnej