Modernizacje przepompowni ścieków

Modernizacje przepompowni czy ich wymiana – co wybrać?

Na rynku istnieje wiele przepompowni, które lata swojej świetności mają już za sobą i z wielu przyczyn nie spełniają swoich zadań tak, jak należy. W celu przywrócenia im sprawności czasami wystarczy tylko wymienić pompy na nowe, czasami wymienić sterowanie, czasami trzeba wymienić lub naprawić rurociągi tłoczne a w skrajnych przypadkach trzeba zadbać o stan techniczny zbiornika. W związku z takimi problemami konserwatorów przepompowni ścieków firma Metalchem-Warszawa realizuje szeroko pojęte modernizacje przepompowni w skład których mogą wchodzić:

 • dostawa/wymiana pomp,
 • wymiana orurowania wewnątrz zbiornika,
 • wymiana armatury odcinająco-zwrotnej,
 • wymiana szafy sterującej,
 • wymiana zbiornika,
 • wymiana odcinków rurociągów tłocznych,
 • udrażnianie przepływu w przepompowniach,
 • instalowanie krat koszowych na wlocie do zbiornika,
 • montaż żurawi lub bram do wyciągania pomp,
 • instalacje dodatkowego wyposażenia

Dostawa lub wymiana pomp – podczas modernizacji przepompowni możemy zostawić stare pompy użytkownika, jeżeli są jeszcze w dobrym stanie a np. wymienić całe orurowanie. Dopasujemy wtedy pompy do nowego wyposażenia. Jeżeli jednak, pompy wymagają wymiany to albo dajemy nowe z tymi samymi zaczepami albo wykonujemy odpowiednie adaptery, aby pasowały do starych kolan sprzęgających. Oczywiście wszystko najłatwiej zrobić na podzespołach produkowanych przez Metalchem-Warszawa S.A.

Wymiana orurowania wewnątrz zbiornika – wycinanie starych pionów, kolektora tłocznego i dopasowanie nowego orurowania ze stali nierdzewnej lub PE do istniejącej przepompowni. W większości przypadków lepiej jest zrobić wyposażenie przepompowni od nowa niż dopasowywać poszczególne elementy do starych mocowań, zwłaszcza jak stare rury były spawane w montażu na budowie. 

Wymiana armatury – Zasuwy klinowe ogumowane i zawory zwrotne (najczęściej kulowe) po wielu latach w agresywnym środowisku ścieków wymagają wymiany, na szczęście ich wymiary są normowane i ich zamiana nie jest wielkim kłopotem.

Wymiana szafy sterowniczej – Szafy sterownicze rzadko podlegają modernizacjom, raczej są to wymiany na kompletnie nowe układy o nowych możliwościach i szerszym zakresie pracy. Wszystkie założenia są na wstępie ustalane z zamawiającym a później dostarczamy na plac budowy odpowiednio skonfigurowaną rozdzielnicę gotową do podłączenia pomp i uruchomienia. Należy przy tym zadbać o odpowiednie odseparowanie gazów wydobywających się z pompowni od podzespołów elektronicznych w szafce, żeby układ nie był narażony na agresywne środowisko ścieków ani nie spowodował zapłonu nagromadzonego w ściekach np. metanu.

Wymiana zbiornika – W przypadku problemów ze szczelnością zbiornika lub jego wytrzymałością mechaniczną pojawia się konieczność jego zastąpienia. Nasza firma realizuje modernizacje przepompowni najczęściej na dwa sposoby: poprzez wymianę całej przepompowni jeden do jednego albo wstawienie nowego zbiornika w płaszcz starego.

Przy wymianie jeden do jednego przywozimy nowy zbiornik na plac budowy i jeżeli jest możliwość to posadawiamy obok starej przepompowni, wyposażamy wnętrze i przepinamy napływ i tłoczenie. Zabieg ten wymaga sporo robót ziemnych ale pozwala starej przepompowni pracować aż do momentu przepięcia i czas wstrzymania pracy przepompowni jest bardzo krótki. Czasami wykorzystuje się starą przepompownię jako osadnik wstępny, który ma na celu zatrzymanie największych śmieci napływających do przepompowni i mogących zatykać układ pompowy.

Jeżeli nowy zbiornik przepompowni musi stanąć dokładnie w tym samym miejscu to staramy się zapewnić alternatywne tłoczenie tzw. bypass omijający przepompownię na czas prac. Trzeba jednak pamiętać, że taki bypass wymaga stałej kontroli, ponieważ jest układem tymczasowym i nigdy nie zastąpi prawdziwej przepompowni. Po uruchomieniu przepływu omijającego pompownię przystępujemy do opróżnienia zbiornika ze ścieków i wyposażenia a następnie do wykopania starego zbiornika i posadowienia w jego miejsce nowego. Po uzbrojeniu następuje podłączenie i przepięcie napływu i tłoczenia z powrotem do przepompowni. Jest to czasochłonna i kosztowna operacja, ale pozwalająca na spokojna pracę bez nadmiernego pośpiechu.

Modernizacja przepompowni
Wpuszczanie nowego zbiornika pompowni

Wpuszczanie nowego zbiornika w stary – Wiele starych przepompowni, projektowanych 20-30 lat temu miało przewymiarowane zbiorniki z założeniem dużego przyrostu napływu ścieków w przyszłości. Nasi specjaliści, każdorazowo sprawdzają bieżące zapotrzebowanie przepompowni i analizują możliwości użycia mniejszej przepompowni o odpowiednich parametrach. Dzięki temu w wielu przypadkach modernizacji przepompowni udało się wstawić nowy zbiornik o mniejszej średnicy w płaszcz starej przepompowni (traktowany już tylko jako osłona wykopu).
W zależności od  sytuacji i od warunków zamówienia wstawiamy zbiorniki betonowe lub polimerobetonowe a później uzbrajamy i uruchamiamy lub przywozimy na plac budowy już kompletną zmontowaną przepompownię z PEHD lub TWS i wpuszczamy w płaszcz starego zbiornika. Takie operacje są znacznie szybsze, znacznie tańsze w wykonaniu i nie wymagają tak skomplikowanych robót ziemnych jak posadawianie nowych przepompowni. Zazwyczaj po wcześniejszym przygotowaniu wszystkiego u nas w firmie, prace w terenie zajmują 1-2 dni robocze.

Zgrzewanie doczołowe tłocznego
Montaż nowego rurociągu z PE160

Wymiana rurociągów tłocznych – Modernizacja przepompowni ścieków często wiąże się z jej posadowieniem obok starego zbiornika lub wymaga przełożenia fragmentów rurociągów dochodzących i odchodzących z przepompowni. Firma Metalchem-Warszawa S.A. świadczy usługi również w tym zakresie. Wykonujemy połączenia rurociągów między innymi stalowych, PVC czy PE.

Udrażnianie przepływu – Podczas naszych wizyt na obiektach, klienci-eksploatatorzy często skarżą się na problemy z przepływem ścieków w przepompowniach. Do najczęściej wymienianych problemów należą:

 • zatykanie się pomp,
 • blokowanie przepływu w rurociągach wewnętrznych (pionach),
 • zwężeniu przepływu w rurociągach tłocznych,
 • zarastanie tłuszczem przepompowni,
 • gromadzenie się gęstych osadów w zbiorniku.

Zatykanie się pomp najczęściej rozwiązujemy wymieniając pompy o zbyt małych przelotach lub z rozdrabniaczami na pompy naszej produkcji z wirnikami typu Vortex i przelotem swobodnym co najmniej 50mm a jeszcze lepiej 80mm. Również zwiększenie mocy pomp o 1-2kW pozwala zwiększyć moment rozruchowy pompy i zwiększa odporność na blokowanie wirnika szmatami czy śmieciami zawartymi w ściekach.

Blokowanie pionów  następuję najczęściej przy niewłaściwie wykonanych rurociągach, gdzie występują zadziory na wewnętrznej stronie spawów lub kiedy piony mają mniejszą średnicę niż przelot przez pompy. Wtedy należy rozważyć wymianę pionów na nowe lub wykonanie nowego wyposażenia przepompowni o większej średnicy, jeżeli pozwala na to rurociąg tłoczny za przepompownią.

Ograniczenie przepływu w rurociągu tłocznym może być spowodowane zagięciem/przygnieceniem rury, niewłaściwym połączeniem różnych typów rur lub nieodpowiednio dobraną prędkością przepływu ścieków powodując powolne zarastanie rurociągu i zwężanie jego przekroju. Każdy przypadek analizujemy oddzielnie bazując na wiedzy technicznej i ogromnym doświadczeniu naszych pracowników. Między innymi dlatego nasze sterowanie uwzględnia co 10ty cykl włączenie się dwóch pomp jednocześnie w celu zwiększenia przepływu i samooczyszczania się rurociągu tłocznego. Czasami konieczne jest zwiększenie mocy pomp, chociaż obliczenia ilościowe napływu ścieków na to nie wskazują, ale konieczne jest zachowanie odpowiedniej prędkości unoszenia piasku i osadu w rurach. 

Automatyczny obieg płuczący do pompowni
Automatyczny system płuczący MASP

Zarastanie tłuszczem  czyli tzw. kożuch składający się z tłuszczów i piany ściekowej utrzymujący się na powierzchni medium i przyklejający się do wszystkich elementów jej wyposażenia. Z czasem mieszanina ta tworzy bryły pokaźnych rozmiarów mogąc wpływać na pracę przepompowni poprzez np. blokowanie sygnalizatorów pływakowych czy zatykanie wlotu do pomp. Osadzaniu się kożucha można przeciwdziałać stosując albo separatory tłuszczów przed pompownią albo poprzez cykliczne, dynamiczne mieszanie medium w całej objętości zbiornika. Stosuje się do tego specjalne obiegi płuczące ręczne lub automatyczne np. MASP produkcji Metalchem-Warszawa S.A.

Gromadzenie się osadów na dnie zbiornika powoduje zmniejszenie jego powierzchni retencyjnej a z czasem zapychanie się pomp gęstym szlamem utrudniającym przepływ w rurach. Aby zapewnić płynną wymianę medium w zbiorniku i zmniejszyć częstotliwość czyszczenia przepompowni z piachu przez wyspecjalizowane wozy asenizacyjne również w tym przypadku stosuje się systemy płuczące ręczne lub automatyczne (MASP).

Żuraw do kraty koszowej
Żuraw do obsługi kraty koszowej

Instalacja krat koszowych pozwala ograniczyć wpadanie do przepompowni większych śmieci niesionych przez ścieki takich jak szmaty, mopy czy kawałki drewna. Kraty instalujemy w przepompowni na napływie, opuszczamy je i wyciągamy przy pomocy żurawia ręcznego po prowadnicach rurowych. Kraty koszowe Metalchem-Warszawa S.A. posiadają otwierane dno do łatwego opróżniania nad pojemnikami na skratki. 

Montaż żurawików jest sporym ułatwieniem dla obsługi ze względu na wagę pomp lub napełnionych skratkami krat. Ręczne żurawiki nie wymagają specjalnych pozwoleń ani nadzoru. Możliwa jest również instalacja samych podstaw do żurawika a żuraw przenośny obsługa przewozi na samochodzie od jednej pompowni do drugiej, co zmniejsza ryzyko jego kradzieży.


Dodatkowe wyposażenie przepompowni ścieków obejmuje:

 • przepływomierz,
 • zawór napowietrzająco-odpowietrzający,
 • zasuwy na napływie,
 • biofiltry pochłaniajace odory z przepompowni,
 • czujniki otwarcia włazów,
 • czujniki siarkowodoru lub metanu,
 • stacje dozowania chemii do ścieków,
 • krycie zbiorników od środka żywicą,
 • zasuwy z  napędem elektrycznym wraz ze sterowaniem,
 • inne nietypowe rozwiązania do uzgodnienia z zamawiającym.