Układy sterowania przepompowniami

Rozdzielnice zasilająco-sterujące RZS produkcji Metalchem-Warszawa S.A. stosowane są do automatycznego sterowania pracą przepompowni dla pomp mocy od 1,1 ÷ 22 kW własnej produkcji lub każdej mocy dla pomp innych producentów. Rozdzielnice są dostępne w wykonaniu przekaźnikowo-stycznikowym i w oparciu o sterownik mikroprocesorowy.

Nasze rozdzielnice posiadają „Deklarację Zgodności” z dyrektywami i normami zharmonizowanymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Konstrukcja rozdzielnicy zapewnia stopień ochrony IP-65 w stanie zamkniętym i IP-21 przy otwartych drzwiczkach obudowy. Obudowa szafki wykonana jest z niepalnego tworzywa poliestrowego. Rozdzielnica standardowo montowana jest na plastikowym cokole, który montuje się na wcześniej wylanym postumencie betonowym usytuowanym obok przepompowni. W przypadku znacznej odległości od zbiornika przepompowni należy zastosować złącze kablowe umożliwiające przedłużenie przewodów pomp i sygnalizatorów. Zasilanie energetyczne powinno być wykonane w układzie sieci TN-S.

Szafa sterująca pracą pompowni
Sterowanie produkcji Metalchem-Warszawa S.A.

W układach sterowania RZS rozróżniamy:

 • układ pracy z jedną pompą,
 • układ pracy z dwoma pompami,
 • układ pracy z trzema pompami,
 • układy pracy specjalne, według wymagań klienta.

Systemy sterowania realizują rozruch silników elektrycznych pomp (produkcji Metalchem):

 • bezpośredni dla mocy silników od 1,1 kW do 4 kW,
 • pośredni ( gwiazda-trójkąt ) dla mocy silników od 4 kW do 22kW,
 • oparty na układach Soft-Start (miękki start) dla mocy silników od 1- 22 kW,
 • każdy inny w przypadku pomp innych producentów.Rodzaje sterowania przepompowniami:

Sterowanie przepompownią ścieków

Poziom włączania pomp MAX
Start pompy

Typowe sterowanie przepompownią ścieków realizuje się poprzez 4 poziomy:

 • poziom ALARM – przekroczony stan przepompowni, włącza się pompa II, sygnalizacja akustyczno-optyczna i w przypadku monitoringu zostaje wysłany sygnał do użytkownika,
 • poziom MAX – poziom włączania się pompy I przy normalnej pracy przepompowni,
 • poziom MIN – poziom wyłączania się pomp, równoznaczne z opróżnieniem przepompowni ze ścieków,
 • poziom SUCHOBIEG – zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika – osiągany przy sterowaniu ręcznym.


Sterowanie pompownią deszczową

Wyłączanie pomp na poziomie MIN
Stop pompy

Typowe sterowanie przepompownią deszczową realizuje się poprzez 5 poziomów:

 • poziom ALARM – przekroczony stan przepompowni, włącza się sygnalizacja akustyczno-optyczna i w przypadku monitoringu zostaje wysłany sygnał do użytkownika,
 • poziom Pompa II – poziom włączania się pompy II przy normalnej pracy przepompowni i zwiększającym się napływie,
 • poziom Pompa I – poziom włączania się pompy I przy normalnej pracy przepompowni,
 • poziom MIN – poziom wyłączania się pomp, równoznaczne z opróżnieniem przepompowni ze ścieków,
 • poziom SUCHOBIEG – zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika – osiągany przy sterowaniu ręcznym.


Sterowanie przepompownią przydomową

Typowe sterowanie przepompownią przydomową realizuje się poprzez 3 poziomy:
(W przypadku stosowania rozdzielnic)

 • poziom ALARM – przekroczony stan przepompowni, włącza się sygnalizacja akustyczno-optyczna i w przypadku monitoringu zostaje wysłany sygnał do użytkownika,
 • poziom MAX – poziom włączania się pompy I przy normalnej pracy przepompowni,
 • poziom MIN – poziom wyłączania się pomp, równoznaczne z opróżnieniem przepompowni ze ścieków.

UWAGA!

Nawet najlepsze sterowanie przepompownią nie zastąpi okresowej obsługi przepompowni, jej przeglądu, czyszczenia zbiornika, czy kontroli stanu pomp! Prawidłowe sterowanie przepompownią jest jednak nieocenione przy diagnostyce i planowaniu zabiegów konserwacyjnych. Dlatego najważniejsza dla nas jest prawidłowa analiza Państwa potrzeb i dobór odpowiedniego algorytmu sterowania.Rozdzielnice analogowe i ze sterownikiem

Rozdzielnice analogowe – przekaźnikowo-stycznikowe

Rozdzielnice przekaźnikowo-stycznikowe są najprostszymi układami realizującymi sterowanie przepompownią, ich zaletą jest prostota budowy i szybka możliwość naprawy. Wiążę się to jednak z ograniczeniem ilości funkcji sterowania w porównaniu do rozdzielnic zawierających sterowniki mikroprocesorowe.

Sterowanie na przekaźnikach
Wielofunkcyjna rozdzielnica przekaźnikowo-stycznikowa


Standardowe wyposażenie rozdzielnic przekaźnikowo-stycznikowych:

 • Przełącznik Sieć-0-Agregat, Wtyczka agregatu 32A.
 • Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – wyłącznik różnicowoprądowy.
 • Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy.
 • Czujnik zaniku i asymetrii faz.
 • Wyłączniki nadprądowe dla układu sterowania.
 • Gniazdo 230VAC/10A.
 • Elektromechaniczne liczniki czasu pracy pomp.
 • Przekaźniki elektromagnetyczne.
 • Przekaźniki czasowe dla pomp o rozruchu pośrednim.
 • Blokada załączania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczającego pompę (obwód ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika).
 • Sygnalizator optyczno-akustyczny.
 • Przyciski STOP – START.
 • Tryb wyboru pracy AUTO – 0 – RĘCZNY.
 • Lampki kontrolne.


Wyposazenie dodatkowe RZS P-S
Wnętrze rozdzielnicy analogowej

Wyposażenie dodatkowe:

 • Gniazdo remontowe 3x400VAC/16A lub 32A.
 • Gniazdo 24VAC/6A.
 • Woltomierz.
 • Amperomierze.
 • Wyprowadzenie indywidualnych sygnałów bezpotencjałowych na listwę.
 • Grzałka z termostatem.
 • Ogranicznik przepięć klasy T2 (C) – czteropolowy.
 • Automat zmierzchowy.
 • Modem komunikacyjny MRT-GSM.
 • Indywidualne wg. specyfikacji zamawiającego.


Rozdzielnice ze sterownikiem

Rozdzielnice ze sterownikami mikroprocesorowymi są w obecnej chwili najszerszą grupa rozdzielnic, które realizują sterowanie przepompownią, niezależnie od jej typu.  Dostępne na rynku sterowniki można podzielić na sterowniki ogólnego przeznaczenia i sterowniki przeznaczone tylko i wyłącznie do przepompowni. Większość naszych rozdzielnic jest budowana w oparciu o sterownik SP62 oraz jego wcześniejsze wersje SP12; SP22; SP32; SP42 i SP52. Sterownik SP62 jest najnowszym naszym sterownikiem i charakteryzuje się kolorowym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wbudowanym gniazdem na karty SIM oraz złączem RS485. Na życzenie klienta możemy wykonywać rozdzielnice z innymi sterownikami swobodnie programowalnymi dostępnymi na rynku jak; Eaton, Siemens, Unitronics, etc..

Rozdzielnica ze sterownikiem
RZS ze sterownikiem SP62

Podstawowe funkcje rozdzielnicy:

 • Sterowanie pracą pomp Automatyczne lub Ręczne.
 • Naprzemienna praca pomp.
 • Przesunięcie załączania pomp po zaniku zasilania oraz po  przekroczeniu poziomu alarmowego.
 • Przełączenie pompy wiodącej na drugą, jeżeli wystąpiłaby jej awaria.
 • W przypadku pracy ciągłej zmiana pracy pomp co 20 minut.
 • W trybie ręcznym jest możliwość spompowania cieczy do poziomu suchobiegu.
 • Funkcja zalegania (krótka praca przy długim oczekiwaniu i małym napływie).
 • Możliwość zablokowania jednoczesnej pracy dwóch pomp po przekroczeniu poziomu alarmowego.Standardowe wyposażenie rozdzielnic opartych na sterowniku mikroprocesorowym:

 • Przełącznik Sieć-0-Agregat + Wtyczka agregatu 32A.
 • Sterownik mikroprocesorowy z wbudowanym modemem GSM/GPRS i kolorowym dotykowym wyświetlaczem (SP62).
 • Zabezpieczenie przeciwporażeniowe – wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy.
 • Czujnik zaniku i asymetrii faz.
 • Gniazdo 230VAC/10A.
 • Liczniki czasu pracy oraz liczby włączeń dla każdej pompy.
 • Blokada załączania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczającego       pompę (obwód ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika).
 • Sygnalizator optyczno-akustyczny.
 • Przełącznik sterowania awaryjnego (z pominięciem sterownika).
 • Sterowanie Automatyczne lub Ręczne (Start / Stop).
 • Ogranicznik przepięć klasy T2 (C) – czteropolowy.


Wyposażenie dodatkowe:

 • Gniazdo remontowe 3x400VAC/16A lub 32A.
 • Przetwornik prądowy (pomiar prądu pomp w jednej fazie),
 • Gniazdo 24VAC/6A.
 • Woltomierz.
 • Amperomierze.
 • Wyprowadzenie indywidualnych sygnałów bezpotencjałowych na listwę.
 • Grzałka z termostatem.
 • Ogranicznik przepięć klasy T1 + T2 (B + C) – czteropolowy.
 • Automat zmierzchowy.
 • Indywidualne wg. specyfikacji zamawiającego.Sterownik SP62 i jego możliwości

Sterownik SP62 do przepompowni
 1. Start pompy 1
 2. Stop pompy 1
 3. Bargraf poziomu
 4. Start pompy 2
 5. Stop pompy 2
 6. Dobowy licznik pracy pompy 2
 7. Ikona pompy 2
 8. Licznik czasu pompy 2
 9. Licznik włączeń pompy 2
 10. Status pracy pompy 2
 11. Prąd pompy 2
 12. Stan zasilania 3x400V
 13. Moc sygnału GSM
 14. Poziom ścieków w zbiorniku
 15. Status zalogowania do internetu
 16. Stan pływaka max
 17. Status zalogowania do GSM
 18. Stan pływaka min
 19. Prąd pompy 1
 20. Licznik włączeń pompy 1
 21. Ikona pompy 1
 22. Licznik czasu pompy 1
 23. Licznik cyklu remontowego p1

Kolory ikon pomp oznaczają:

 • niebieski/czarny – pompa sprawna, nie pracuje
 • zielony – pompa pracuje w trybie automatycznym
 • żółty – pompa pracuje w trybie ręcznym
 • czerwony – pompa w stanie awarii
 • biały – pompa odstawiona

SP-62 jest sterownikiem zaprojektowanym specjalnie do obsługi przepompowni dwu pompowych.

Dzięki temu liczba elementów rozdzielnicy zasilająco-sterującej jest ograniczona do minimum. Sterownik SP-62 zawiera wszystkie możliwe algorytmy sterowania przepompowni z dwiema pompami. Jest on wyposażony w operatorski panel dotykowy, na którym zobrazowany jest aktualny stan przepompowni :

 1. Stan pływakowych sygnalizatorów poziomu.
 2. Aktualny poziom ścieków w postaci cyfrowej i analogowej (bargraf).
 3. Status logowania do sieci GSM (GPRS, INTERNET)
 4. Poziom sygnału sieci komórkowej CSQ w zakresie 0-31.
 5. Natężenie prądu pompy (I).
 6. Liczba załączeń pompy (CYKLE).
 7. Licznik czasu pracy pompy (CZAS PR).

Konfiguracji sterownika dokonuje się za pomocą 10 ekranów wyposażonych w klawiaturę numeryczną.


Tryby pracy sterownika SP-62

 1. Sterowanie ręczne przy użyciu przycisków na ekranie START, STOP, ikona pompy kolor żółty.
 2. Sterowanie automatyczne poprzez urządzenia kontroli poziomu (pływaki, sonda hydrostatyczna i inne), ikona pompy kolor zielony.
 3. Sterowanie pompami o rozruchu bezpośrednim.
 4. Sterowanie pompami o rozruchu pośrednim z przełączeniem gwiazda – trójkąt.
 5. Kontrola poziomu przy użyciu czterech pływaków.
 6. Kontrola poziomu przy użyciu pięciu pływaków (przepompownia wód opadowych).
 7. Kontrola poziomu przy pomocy sondy hydrostatycznej i dwóch pływaków.
 8. Sterowanie z blokadą jednoczesnej pracy pomp (ograniczenie mocy przepompowni).
 9. Sterowanie przy użyciu sondy hydrostatycznej i pływaków.
 10. Sterowanie z kontrolą czasu zalegania ścieków w przepompowniach o małym napływie.
 11. Sterowanie z ograniczeniem do 20 minut ciągłego czasu pracy pompy w celu uniknięcia jej przeciążenia.
 12. Sterowanie z cyklicznym jednoczesnym włączeniem obu pomp podczas pracy poniżej poziomu alarmowego w celu zwiększenia wydatku dla oczyszczenia rurociągu z osadów.

Sterownik SP-62 kontroluje:

 1. Obecność wszystkich faz L1, L2, L3, napisy w kolorze zielonym, awarie napisy w kolorze czerwonym.
 2. Wartości napięć międzyfazowych.
 3. Wartości przesunięć między fazami, KOL FAZ kolor zielony oznacza prawidłową kolejność faz, kolor czerwony oznacza złą kolejność faz.
 4. Obwód czujnika termicznego.
 5. Obwód czujnika wilgotnościowego.
 6. Obwód wyłącznika silnikowego.

Sterownik SP-62 jest wyposażony w modem GSM i może monitorować pracę przepompowni :

 1. Na stronie internetowej  wysyłając dane bezpośrednio na serwer www.
 2. W komputerze lokalnym wyposażonym w program typu SCADA z możliwością pełnego sterowania z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS.
 3. W telefonie komórkowym z wykorzystaniem aplikacji na smartfona z możliwością pełnego  sterowania.

Opis działania sterownika SP-62

 1. Automatyczne przemienne sterowanie pompami w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku.
 2. W przypadku awarii jednej pompy następuje automatyczne przełączenie sterowania na pompę sprawną.
 3. Po wykryciu rozwarcia obwodu (1,2) zabezpieczającego jedną z pomp, sterownik wyświetli ikonę danej pompy w kolorze czerwonym. Aby przywrócić pompę do pracy należy usunąć przyczynę awarii oraz skasować alarm w sterowniku przyciskiem „START”.
 4. Załączanie styczników ze zwłoką czasową podczas pracy automatycznej lub ręcznej, umożliwia pracę sterownika w układzie rozruchu bezpośredniego oraz w układzie z przełączeniem gwiazda-trójkąt.
 5. Funkcje liczników czasów:
 • Zliczanie czasu pracy pompy P1.
 • Zliczanie czasu pracy pompy P2.
 • Zliczanie czasu pracy pompy P1 w cyklu remontowym 1000 godzin.
 • Zliczanie czasu pracy pompy P2 w cyklu remontowym 1000 godzin.
 • Sumowanie czasu pracy pompy P1 w czasie 24 godzin w celu określenia przeciążenia czasowego pompy.
 • Sumowanie czasu pracy pompy P2 w czasie 24 godzin w celu określenia przeciążenia czasowego pompy.
 • Zliczanie czasu pracy sterownika.
 1. Zliczanie liczby włączeń pompy P1.
 2. Zliczanie liczby włączeń pompy P2.
 3. Sygnalizacja alarmu:
 • Dźwiękowa trwająca 1 minutę.
 • Świetlna trwająca do czasu zaniku awarii.
 1. Włączanie lub wyłączanie sygnalizatora dźwiękowego odbywa się przy pomocy ekranu  konfiguracji pompy 1, który uruchamia się przez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 1, pole aktywne zaznaczone jest białą ramką.
 1. Włączanie lub wyłączanie sygnalizatora optycznego odbywa się przy pomocy ekranu  konfiguracji pompy 2, który uruchamia się przez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 2, pole aktywne zaznaczone jest białą ramką.
 1. Jeżeli w menu sterownika jest ustawiona funkcja napad, oraz szafka jest przystosowana do monitorowania tzw. włamania, to po otwarciu szafki lub włazu zostanie uruchomiona sygnalizacja optyczno-akustyczna tzw. włamanie. Wyłączanie sygnalizatora świetlno-dźwiękowego odbywa się poprzez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 2 (jeżeli ekran jest w stanie uśpienia należy go wzbudzić). Ponowna aktywacja alarmu nastąpi po zamknięciu szafki/włazu (15sek.)
 1. Konfigurację pompy 2 uruchamia się przez naciśnięcie dolnej części ikony pompy 2, pole aktywne zaznaczone jest białą ramką. Ustawienie poziomów sterujących uzyskuje się dzięki ekranowi uruchamianemu przez wciśniecie okolicy napisu H=(wartość poziomu)cm w prawym górnym rogu. Tok postępowania: skasować bieżącą wartość (<=), wprowadzić nową z klawiatury i zatwierdzić przyciskiem OK.

Uwaga: Wartość poziomu minimum musi być co najmniej większa o 10 cm od wartości zawieszenia sondy.

Konfiguracja sterownika

Ekran ustawień konfiguracji pompy 1:

1.  Ustawienie aktualnie zmieniane     zaznaczone jest tłem żółtym.

 2.  Przycisk czerwony służy do kasowania  ustawień numerycznych.

 3.  Przycisk zielony służy do zatwierdzenia  ustawienia.

 4.  Przycisk „WY” służy do przejścia do ekranu głównego.


Ustawienia sterowania w przepompowni

Ekran ustawień poziomów.

Przycisk „KON1” służy do zaawansowanych ustawień chronionych pinem.

Zmianę wartości poziomu należy poprzedzić skasowaniem wartości bieżącej czerwonym przyciskiem, a następnie wprowadzić nową wartość i zatwierdzić ją przyciskiem zielonym.

Uwaga:

Wartość poziomu minimum musi być co najmniej większa o 10 cm od wartości zawieszenia sondy.

Sterowanie awaryjne

W przypadku stwierdzenia awarii sterownika przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych szafki należy ustawić w pozycję „sterowanie awaryjne”.

W powyższym przypadku przepompownia jest sterowana w trybie awaryjnym, załączanie odbywa się po przekroczeniu poziomu „alarmowego”- podniesienie pływaka, natomiast wyłączenie pomp następuje po opuszczeniu tego pływaka.

W trybie awaryjnym załączane są obie pompy jednocześnie. W celu pracy tylko jednej wybranej pompy drugą należy odstawić tzn. wyłączyć wyłącznikiem silnikowym.

UWAGA: W trybie awaryjnym na obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2, oraz pływak alarmowy jest podawane napięcie 230VAC.

Uszkodzony sterownik należy wymontować z szafki i wysłać do serwisu w celu usunięcia awarii.        

Po usunięciu usterki sterownika, i zamontowaniu go w szafce należy ustawić przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych rozdzielnicy w poz. „sterowanie normalne”.

Możliwe zdarzenia i ich eliminacja:

Wyłącznik silnikowy – Przyczyną zadziałania termicznego wyłącznika silnikowego zabezpieczającego silnik jest przeciążenie silnika spowodowane zapchaniem pompy, lub zablokowanie mechaniczne wirnika pompy. Przeciążenie silnika powoduje, iż silnik pobiera większy prąd niż nominalny ustawiony na wyłączniku silnikowym. Należy wyjąć pompę i wyczyścić wirnik (szmaty, sznurki itp.). Inną przyczyną przeciążenia może być tłoczenie cieczy o gęstości i lepkości większej niż dopuszczalna.

Po zadziałaniu wyłącznika silnikowego lub obu jednocześnie zostaje włączona sygnalizacja optyczno-akustyczna, oraz wyświetli się informacja na sterowniku. Jeżeli wirnik pompy jest czysty i&nbps;nadal aktywowany jest wyłącznik silnikowy to należy sprawdzić uzwojenia silnika oraz sprawdzić ciągłość obwodu wilgotnościowo-temperaturowego 1-2.

Obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2 –Przyczyną rozwarcia obwodu 1-2 może być dostanie się wody do komory silnika, lub jego przegrzanie. Jeżeli awaria nie ustąpi należy pompę oddać do remontu. Każde rozwarcie obwodu 1-2 pompy pierwszej lub drugiej powoduje włącznie sygnalizatora optyczno-akustycznego, oraz wyświetli się informacja na sterowniku.

Suchobieg – Jedną z przyczyn wystąpienia poziomu suchobiegu może być spompowanie cieczy poniżej poziomu minimum/poziom wyłączający pompy, lub zawieszenie się sygnalizatora poziomu. Należy sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku oraz stan sygnalizatorów (pływaków) czy któryś nie podwiesił się lub nie jest obrośnięty tłuszczami, które mogą uniemożliwić prawidłową pracę sygnalizatorów (należy je oczyścić).

Poziom alarmowy – Przyczynami osiągnięcia poziomu alarmowego może być przerwa w zasilaniu energii lub niedrożność układu tłocznego. Osiągnięcie poziomu alarmowego dołącza do pracy drugą pompę i jednocześnie zostaje włączona sygnalizacja optyczno-akustyczna.

Pompa pracuje, ale nie pompuje – Jedną z przyczyn nie pompowania cieczy przy włączonych pompach, może być zapchanie rurociągu tłocznego lub zakręcenie zasuw odcinających na rurociągu tłocznym. W tym przypadku należy sprawdzić drożność rurociągu oraz stopień otwarcia zasuw.

Inną przyczyną może być zapowietrzenie pomp, w tym przypadku należy włączyć pompę unieść ją do góry a następnie opuścić (ciecz w zbiorniku powinna być powyżej poziomu suchobiegu).

UWAGA:

Wszelkie prace związane z instalowaniem i konserwacją rozdzielnicy muszą być wykonywane przez osobę z uprawnieniami wymaganymi prawem oraz innymi przepisami wewnętrznymi.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzane po wcześniejszym odłączeniu rozdzielnicy od sieci zasilającej i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Wszystkie czynności związane z pracami przy rozdzielnicy powinien przeprowadzić personel przeszkolony w zakresie BHP.

Sugerowane wartości zabezpieczeń dla określonych mocy silników elektrycznych pomp.

Sterowanie awaryjne

W przypadku stwierdzenia awarii sterownika przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych szafki należy ustawić w pozycję „sterowanie awaryjne”.

W powyższym przypadku przepompownia jest sterowana w trybie awaryjnym, załączanie odbywa się po przekroczeniu poziomu „alarmowego”- podniesienie pływaka, natomiast wyłączenie pomp następuje po opuszczeniu tego pływaka.

W trybie awaryjnym załączane są obie pompy jednocześnie. W celu pracy tylko jednej wybranej pompy drugą należy odstawić tzn. wyłączyć wyłącznikiem silnikowym.

UWAGA: W trybie awaryjnym na obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2, oraz pływak alarmowy jest podawane napięcie 230VAC.

Uszkodzony sterownik należy wymontować z szafki i wysłać do serwisu w celu usunięcia awarii.        

Po usunięciu usterki sterownika, i zamontowaniu go w szafce należy ustawić przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych rozdzielnicy w poz. „sterowanie normalne”.


Możliwe zdarzenia i ich eliminacja:

Wyłącznik silnikowy – Przyczyną zadziałania termicznego wyłącznika silnikowego zabezpieczającego silnik jest przeciążenie silnika spowodowane zapchaniem pompy, lub zablokowanie mechaniczne wirnika pompy. Przeciążenie silnika powoduje, iż silnik pobiera większy prąd niż nominalny ustawiony na wyłączniku silnikowym. Należy wyjąć pompę i wyczyścić wirnik (szmaty, sznurki itp.). Inną przyczyną przeciążenia może być tłoczenie cieczy o gęstości i lepkości większej niż dopuszczalna.

Po zadziałaniu wyłącznika silnikowego lub obu jednocześnie zostaje włączona sygnalizacja optyczno-akustyczna, oraz wyświetli się informacja na sterowniku. Jeżeli wirnik pompy jest czysty i nadal aktywowany jest wyłącznik silnikowy to należy sprawdzić uzwojenia silnika oraz sprawdzić ciągłość obwodu wilgotnościowo-temperaturowego 1-2.

Obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2 –Przyczyną rozwarcia obwodu 1-2 może być dostanie się wody do komory silnika, lub jego przegrzanie. Jeżeli awaria nie ustąpi należy pompę oddać do remontu. Każde rozwarcie obwodu 1-2 pompy pierwszej lub drugiej powoduje włącznie sygnalizatora optyczno-akustycznego, oraz wyświetli się informacja na sterowniku.

Suchobieg – Jedną z przyczyn wystąpienia poziomu suchobiegu może być spompowanie cieczy poniżej poziomu minimum/poziom wyłączający pompy, lub zawieszenie się sygnalizatora poziomu. Należy sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku oraz stan sygnalizatorów (pływaków) czy któryś nie podwiesił się lub nie jest obrośnięty tłuszczami, które mogą uniemożliwić prawidłową pracę sygnalizatorów (należy je oczyścić).

Poziom alarmowy – Przyczynami osiągnięcia poziomu alarmowego może być przerwa w zasilaniu energii lub niedrożność układu tłocznego. Osiągnięcie poziomu alarmowego dołącza do pracy drugą pompę, i jednocześnie zostaje włączona sygnalizacja optyczno-akustyczna.

Pompa pracuje, ale nie pompuje – Jedną z przyczyn nie pompowania cieczy przy włączonych pompach, może być zapchanie rurociągu tłocznego lub zakręcenie zasuw odcinających na rurociągu tłocznym. W tym przypadku należy sprawdzić drożność rurociągu oraz stopień otwarcia zasuw.

Inną przyczyną może być zapowietrzenie pomp, w tym przypadku należy włączyć pompę unieść ją do góry a następnie opuścić (ciecz w zbiorniku powinna być powyżej poziomu suchobiegu).

UWAGA:

Wszelkie prace związane z instalowaniem i konserwacją rozdzielnicy muszą być wykonywane przez osobę z uprawnieniami wymaganymi prawem oraz innymi przepisami wewnętrznymi.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzane po wcześniejszym odłączeniu rozdzielnicy od sieci zasilającej i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Wszystkie czynności związane z pracami przy rozdzielnicy powinien przeprowadzić personel przeszkolony w zakresie BHP.

Sugerowane wartości zabezpieczeń dla określonych mocy silników elektrycznych pomp.

Moc
silnika
pompy
[KW]
Zabezpieczenie
Przeciwporażeniowe dla 2 pomp
Wył. różnicowoprądowe
In/IΔn
[A/A]
Zakres nastaw termicznych wyłączników silnikowych dla 1 pompy
[A]
In
Zabezp.
w szafce przyłączeniowej dla 2 pomp
[A]
Rozruch Uwagi
1,1 25/0,03 2,5 – 4 C16 bezpośr.  
1,5 25/0,03 4,0 – 6,3 C16 bezpośr.  
2,2 25/0,03 4,0 – 6,3 C16 bezpośr.  
3,0 25/0,03 6,3 – 10 C20 bezpośr.  
4,0 25/0,03 6,3 – 10 C25 bezpośr. MSK
4,0 25/0,03 10 – 16 C25 pośredni MSK
5,5 40/0,03 10 – 16 C32 pośredni  
7,5 40/0,03 10 – 16 C40 pośredni  
9,5 63/0,03 16 – 20 C63 pośredni  
11,5 63/0,03 20 – 25 C63 pośredni  
12,5 63/0,03 24 – 32 C63 pośredni  
15,0 80/0,03 24 – 32 C80 pośredni  
18,5 100/0,03 32 – 40 C100 pośredni  
22,0 100/0,03 40 – 52 C100 pośredni  


Awarie, usterki i możliwe rozwiązania problemów:

W przypadku stwierdzenia awarii sterownika należy ustawić przełącznik umieszczony na drzwiach wewnętrznych szafki w pozycję „sterowanie awaryjne”. W powyższym przypadku przepompownia jest sterowana w trybie awaryjnym, załączanie odbywa się po przekroczeniu poziomu „alarmowego”, natomiast wyłączenie następuje po opuszczeniu pływaka” alarmowego”. W trybie awaryjnym załączają się obie pompy jednocześnie. W celu pracy tylko jednej wybranej pompy drugą należy odstawić tzn. wyłączyć wyłącznikiem silnikowym. W trybie awaryjnym na obwód wilgotnościowo-temperaturowy 1-2, oraz pływak alarmowy jest podawane napięcie 230VAC.