Przydomowe przepompownie ścieków

Przeznaczenie przydomowych przepompowni ścieków

Przydomowe przepompownie ścieków typu METALCHEM-WARSZAWA zwane w skrócie PDM są przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych lub opadowych z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych lub małych wspólnot mieszkaniowych. Wykorzystywane są głównie do obsługi gospodarstw, leżących z dala od głównej sieci kanalizacyjnej lub miejscach uniemożliwiających stosowanie odpływu grawitacyjnego. PDM dzielimy na układy jedno i dwu pompowe zabudowywane w zbiornikach Ø800mm i Ø1000mm. PDM mogą służyć również jako odwodnienia garażów, posesji, czy jako przepompownie tymczasowe. Lekka i kompaktowa budowa, umożliwia szybką instalację na placu budowy i nie wymaga specjalnego nakładu sił czy maszyn (dźwigi, koparki). Do przeniesienia wystarcza dwóch lub trzech ludzi w zależności od wielkości zbiornika.

W związku z niewielkimi napływami ścieków, projektanci często dobierają układy o cienkich rurach tłocznych, kierując się teoretycznymi parametrami pracy przepompowni. Niesie to za sobą konieczność stosowania pomp z małymi przelotami a generujących duże ciśnienie. Projektowane tak przepompownie przydomowe charakteryzują się realnie małą wydajnością i wysokimi kosztami eksploatacji. Pompy z małymi przelotami lub/i urządzeniami rozdrabniającymi często ulegają zatkaniu. Konsekwencją tego są przestoje (awarie) przepompowni, znaczne koszty serwisowania pomp i czyszczenia przepompowni przez wyspecjalizowane jednostki. 

Rodzaje oferowanych przez nas PDM

W oferowanych przez nas przepompowniach stosujemy średnice rurociągów wewnętrznych nie mniejsze niż Dn50 i wylot z przepompowni PE63 lub większy. Preferujemy również pompy z wolnymi przelotami 50mm pod wirnikiem. Jedynym uzasadnionym przypadkiem zastosowania pomp z rozdrabniaczem i małym wylotem jest przepompownia przeznaczona tylko i wyłącznie dla pojedynczego domu (rodziny). Wiąże się to z ponoszeniem odpowiedzialności za wrzucane do kanalizacji śmieci. W przypadku dwóch użytkowników lub więcej zazwyczaj trudno jest ustalić winnego wrzucania śmieci do kanalizacji, a ponoszone koszty mogą być znaczne.
W naszych przepompowniach stosujemy dwa systemy mocowania pomp: na złączu hakowym i na kolanie sprzęgającym Dn50. Obydwa systemy umożliwiają łatwe wyciągnięcie pompy w przypadku awarii i zalania przepompowni. Szczególnie polecany jest system z kolanem sprzęgającym KS50 i dwoma prowadnicami, ponieważ nawet przy zalanej całkowicie przepompowni wyjęcie i opuszczenie pompy jest bardzo łatwe. Typowe wyposażenie PDM:

 • Zbiornik z PEHD (polietylen) lub KBZ (kręgi betonowe),
 • Pompa – jedna lub dwie o możliwej konfiguracji:
  – jedno lub trójfazowa,
  – o swobodnym przelocie lub z urządzeniem rozdrabniającym,
 • Armatura odcinająca i kształtki Dn50,
 • Króciec wlotowy od PVC110 do PVC200,
 • Sterowanie:
  – wbudowany w pompę pływak (w jedno-pompowej),
  – rozdzielnica zasilająco-sterująca, współpracująca z niezależnymi pływakami.

Podstawowe parametry PDM:

 • Zbiornik z polietylenu o średnicy Ø800 lub Ø1000 i wysokości od 1,8m do 4,5m,
 • Wysokość podnoszenia pompy dla wydajności 100l/min. od 8 do 70m,
 • Średnica armatury Dn50 + złącze do płukania z nasadą strażacką,
 • Moc pomp do 0,75kW do 4,0kW,
 • Napięcie zasilania 230V lub 400V,
 • Opuszczanie i wyciąganie pomp bez schodzenia do zbiornika,
 • Podczas wyciągania pompy, zawór zwrotny kulowy zabezpiecza przed cofnięciem się ścieków,
 • Możliwość zamykania zaworów kulowych bez konieczności wchodzenia do zbiornika.