Przepompownie ścieków i wód deszczowych

Sieciowe

Miejscowości, duże osiedla, fabryki, etc.Read More

Przydomowe

Domy, posesje, małe wspólnoty, tymczasowe, etc.Read More

Modernizacje

Wymiany wyposażenia, przebudowy, renowacje, etc.Read More
Przepompownia ścieków

Przepompownia produkcji Metalchem-Warszawa S.A.

Dlaczego nasze przepompownie?

Bo dobrze mieć wszystko co ważne od jednego producenta – to jest gwarancja spokoju.

Szanowni Klienci, jesteśmy producentem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Projektowane i wykonywane przez nas przepompownie znajdują zastosowanie zarówno wśród pojedynczych użytkowników, jak również, wśród dużych firm, osiedli czy wodociągów gminnych obsługujących największe miasta w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i elastyczność w produkcji pozwalają naszej firmie dostarczać klientom indywidualnie przygotowane projekty. W zależności od potrzeb, nasi specjaliści doradzą i przygotują kompleksową ofertę, w skład której wejdą: wybór zbiornika, dobór pomp i armatury odcinająco-zwrotnej, wyposażenie przepompowni, funkcje realizowane przez sterowanie, odpowiednio długa gwarancja, zakres przeglądów okresowych oraz informacje dotyczące serwisu pogwarancyjnego. Pozwoli to Państwu nie martwić się w przyszłości o zakupiony u nas produkt a zająć się sprawami naprawdę istotnymi w Waszym życiu.Jaką przepompownie ścieków wybierać?

Skąd klient ma wiedzieć jaką przepompownię wybrać? Czy przepompownie przydomowa wystarczy dla: jednego domu, dwóch, pięciu, czy małego osiedla? Kiedy staje się ona przepompownią sieciową i czym się różnią? Co powinno znaleźć się w przepompowni przydomowej a co charakteryzuje przepompownie sieciowe? Kiedy postawić przepompownię do wód opadowych a kiedy ogólnospławną? Takich pytań można zadawać mnóstwo i można tworzyć mnóstwo nowych definicji przepompowni ze względu na ich przeznaczenie, ilość oraz rodzaj tłoczonego medium. Poniżej prezentujemy podstawowy podział przepompowni, najczęściej wybieranych przez klientów. Jeżeli nie znajda Państwo wśród nich nic dla siebie, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym lub konstrukcyjnym. Państwa zapytanie poddamy wnikliwej analizie i postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Przepompownie ścieków i wód deszczowych

Przepompownia z pomostem uchylnym i ręcznym obiegiem płuczącym

Przepompownie ścieków (surowych) – zazwyczaj są to przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z umywalek, łazienek mieszkań, domów i zakładów. Tłoczone medium oprócz brudnej wody zawiera również ciała stałe o różnej wielkości, wrzucane przez użytkowników do kanalizacji. Są to tzw. ścieki surowe, które wymagają pomp o dużych przelotach, co najmniej 50mm a najczęściej 80mm. Pompy o dużych przelotach pod wirnikiem (dotyczy wirników Vortex) mają mniejsze sprawności niż pompy kanałowe, ale są za to znacznie odporniejsze na zatkania i oplatanie się materiałów włóknistych na wirnikach, przez co ich eksploatacja jest w całkowitym rozliczeniu tańsza. Do ścieków surowych można wykorzystywać również pompy kanałowe, ale z naszych doświadczeń tylko pompy z jednym kanałem. Strumień cieczy wraz z zawartymi w nim ciałami stałymi trafia w całości przez wlot do wirnika i później prześlizguje się wzdłuż ściany korpusu pompy do gardzieli i wylotu z pompy. W przypadku wirników wielokanałowych, strumień rozdziela się i istnieje duże prawdopodobieństwo trafienia dwóch końców np. szmaty czy sznurków w oddzielne kanały, wtedy następuje natychmiastowe nawijanie się śmieci na wirnik i w efekcie zatkanie pompy. Takie czyszczenie wymaga wyciągnięcia pompy, zdjęcia korpusu, wyciągnięcia nawiniętych śmieci (często z użyciem narzędzi tnących), a później założenia korpusu pompy i precyzyjnego wyregulowania szczeliny pomiędzy wirnikiem a korpusem. Wirniki typu Vortex w większości przypadków można oczyścić bez rozbierania pompy i łatwo wyciągnąć zatykające ją śmieci przez wlot pompy.

Przepompownie wód deszczowych – do tej grupy można zaliczyć właściwie wszystkie pozostałe przepompownie ze względy na to, że tłoczą medium bez zawartości ciał stałych i włóknistych, co najwyżej medium niesie ze sobą drobiny piasku. W tej grupie zmieścimy i przepompownie ścieków podczyszczonych (mechanicznie), i wód deszczowych, i odwodnień, i wód procesowych. Różnice będą polegały na rodzaju sterowania, odporności wirników na ścieranie w kontakcie z medium czy wyższej sprawności pomp niż dla ścieków surowych.

Czym się różni sterowanie dla wód deszczowych, ściekowych i procesowych?

Ścieki, woda brudna, odcieki etc. zazwyczaj mają cztery poziomy:

SUCHOBIEG – mający chronić pompę przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika

MINIMUM – poziom wyłączania się pomp

MAXIMUM – poziom startu jednej pompy

ALARM – poziom krytyczny, włączenie drugiej pompy i sygnalizacja użytkownikowi

Dodatkowo sterowanie dla ścieków ma również jednoczesne załączanie dwóch pomp co 10 cykl, w celu zwiększenia przepływu i przepłukania rurociągu tłocznego. Istnieje możliwość blokady jednoczesnej pracy dwóch pomp spowodowanych ograniczeniami przydziału mocy.

Wody deszczowe mają zazwyczaj pięć poziomów (przy dwóch pompach):

SUCHOBIEG – mający chronić pompę przed pracą na sucho i przegrzaniem silnika

MINIMUM – poziom wyłączania się pomp

POMPA I – poziom włączania się I pompy

POMPA II – poziom włączania się II pompy

ALARM – poziom krytyczny i sygnalizacja użytkownikowi

W przypadku pompowni z większą ilością pomp niż dwie, przy każdej następnej pojawia się dodatkowy poziom POMPA III, POMPA IV, itd..

Wody procesowe, technologiczne, sterowanie specjalne

W przypadku takiego sterowania, poziomy załączania się pomp są uzależnione najczęściej od sygnałów zewnętrznych podawanych do rozdzielnicy, mogą to być np. poziomy cieczy w innych zbiornikach, czujniki ciśnienia lub sygnały wysyłane przez obsługę. Najczęściej stosuje się wtedy tylko dwa pływaki zabezpieczające pompownię : SUCHOBIEG do ochrony pompy i ALARM do powiadomienia obsługi o przekroczonym poziomie w zbiorniku.

Podział przepompowni ze względu na wielkość

Granica pomiędzy przepompownią sieciową a przydomową jest rzeczą umowną, dla jednych będzie to kwestia ilości korzystających z niej mieszkańców np. do 10os. przydomówka powyżej sieciowa, dla innych przydomówka wystarczy na pięć rodzin 4os. a dla innych już przy dwóch podłączonych niezależnych domkach jednorodzinnych to już będzie sieciowa pompownia ścieków. Tak naprawdę nazewnictwo nie ma większego znaczenia, dużo ważniejszą kwestią jest konstrukcja samej przepompowni i na tym skupiamy się w naszej firmie.

Przepompownie przydomowe mają zbiorniki zazwyczaj Ø800-Ø1000 i wysokość od 2-3,5m. Stosowane są w nich najczęściej układy jedno pompowe, o mocy nie przekracza 2kW, a sama pompa opuszczana jest do zbiornika na złączu hakowym. Również sterowanie jest możliwie uproszczone a w przypadku pomp jednofazowych, często rolę sterowania przejmuje zamocowany do nich pływak. Taka pompownia powinna w zupełności wystarczyć na kilka rodzin, odwodnienia kilku garaży czy jako pompownia tymczasowa np. na budowie(w zależności od parametrów rurociągu tłocznego).Więcej o przepompowniach przydomowych tutaj…

Przepompownie sieciowe wyróżnia przede wszystkim konstrukcja wewnętrzna jak również bardziej zaawansowany układ sterowania. Ze względu na wymaganą niezawodność układu stosuje się dwie pompy (jedna pracuje, druga oczekuje), opuszczane po prowadnicach i samo zasprzęglające się na kolanach na dnie zbiornika. Ze względu na większą ilość obsługiwanych mieszkańców, stosuje się odpowiednio dużą retencję, tak aby czas napływu i okres pomiędzy poszczególnymi włączeniami pompy był odpowiednio długi.
Lepiej gdy pompa pracuje dłużej a rzadziej, niż miałaby krótko pompować a włączać się co np. minutę, podczas momentu rozruchu pompa pobiera kilka krotnie większy prąd i bardziej się grzeje niż podczas normalnej pracy.
Typowe Przepompownie sieciowe oferowane przez Metalchem-Warszawa S.A. mają średnicę od Ø1200-Ø3000 i wysokość od 3m do nawet kilkunastu. W zależności od stosowanych pomp i konstrukcji wewnętrznych, są wstanie bez problemów obsługiwać nawet wielotysięczne miejscowości jako przepompownie główne (zbiorcze). Więcej o przepompowniach sieciowych tutaj…