Program Doboru Pomp i Przepompowni

PDPiPr Metalchem-Warszawa S.A.

Program Doboru Pomp i Przepompowni PDPiPr jak sama nazwa wskazuje jest programem do optymalizacji pracy przepompowni w oparciu o pompy produkcji Metalchem-Warszawa S.A. Intuicyjna obsługa i zaawansowane metody obliczeniowe pozwalają na bardzo dokładne symulowanie warunków pracy pomp i przepompowni. Już przy minimalnej ilości danych rozpoczynamy prace z programem doboru. Można wybierać spośród wielu rodzajów zbiorników, rurociągów tłocznych i wewnątrz przepompowni oraz wszystkich naszych pomp. Również metody obliczeniowe możemy ustalać wg Polskiej Normy, Colebrooka-White’a lub innych. Dla mniej zaawansowanych użytkowników zalecany jest dobór automatyczny, dla bardziej zaawansowanych wybór ręczny wszystkich parametrów, dając nieskończone możliwości estymowania wyników.

Program doboru Przepompowni
Intuicyjny program do doboru przepompowni ścieków i wód deszczowych

Obsługa programu

 1. Instalacja
 2. Wybór trybu pracy
 3. Rodzaj przepompowni
 4. Parametry tłoczenia
 5. Wybór zbiornika
 6. Wybór pomp
 7. Wyniki
 8. Drukowanie raportu
 9. Ustawienia
 10. Pomoc

1. Instalacja

Program można instalować z dysku CD dołączanego do naszych katalogów lub ściągnąć bezpośrednio z naszego serwisu, wtedy będziemy mieli pewność, że zainstalowana wersja jest wersją najnowszą, stabilną i zawierającą wszystkie aktualnie produkowane przez nas pompy. Do instalacji i uruchomienia programu PDPiPr niezbędne jest posiadanie zainstalowanego programu BDE (Borland DataBase Engine) do obsługi baz danych firmy Borland. Część komputerów instaluje to sama wśród aktualizacji systemów, część wymaga jednak zainstalowania go ręcznie, na szczęście można go bez problemu ściągnąć z internetu.

Pobierz program

Pobierz bazę Borland-BDI

2. Wybór trybu pracy

Po uruchomieniu programu wita nas zielony ekran z nazwą programu i logo naszej firmy. W lewym górnym rogu mamy dostępne menu:

 1. Bazy Danych
 2. Zadania
 3. Opcje
 4. Okno
 5. Pomoc
Okienko startowe z menu
 1. Bazy Danych
  1. Pompy
   1. Metalchem S.A.
 2. Zadania ma podmenu:
  1. Dobór Pomp
   1. Punkt Pracy
   2. Uniwersalny układ pompowy
  2. Dobór przepompowni
   1. Przepompownie ścieków PMS
   2. Przepompownie wód deszczowych PMD
  3. Otwórz
 3. Opcje – ustawienia drukarki i startu programu
 4. Okno – sposób wyświetlania okienek
 5. Pomoc


1-a-I

Elektroniczna forma katalogu pomp

2-a-I

Punkt pracy pompy – zakładka do szybkiego wyszukiwania pompy przy znanych wymaganiach dotyczących wydajności i ciśnienia roboczego pompy.

Szybki wybór pompy

2-a-II

Uniwersalny układ pompowy – możliwością symulacji parametrów cieczy i tłoczenia

Uniwersalny układ pompowy

2-b-I i 2-b-II

Dobór przepompowni ścieków PMS i przepompowni wód deszczowych PMD – rozbudowany układ przepompowni umożliwiający nieskończenie wielką ilość symulacji pomp i rurociągów oraz wielkości i wysokości zbiorników, układów tłoczenia prostych i z lewarem i wiele innych opcji.

Dobór przepompowni ścieków lub wód deszczowych

W zależności od trybu pracy przepompowni czy jako ściekowa czy deszczowa zmieniany jest tryb sterowania poziomami i włączeniami pomp.

Ponieważ ta część programu jest najbardziej złożona i posiada najwięcej opcji, na niej skupimy się w obecnej prezentacji.

Praca ręczna praca automatyczna

Program umożliwia nam dobór przepompowni w dwóch trybach automatycznym (podstawowym) i ręcznym (zaawansowanym). Mniej zaawansowani użytkownicy powinni skupić się na ustawieniach automatycznych, ze względu na to, że program sam dobiera wtedy zalecane przez producenta pomp i zbiorników wartości a użytkownikowi pozwala modelować wartości napływu i rzędnych. Praca w trybie ręcznym daje znacznie większe możliwości ustawiania poszczególnych parametrów, ale może czasami prowadzić do błędów w obliczeniach przy omyłkowym wpisie któregoś z nich.

Wybór zbiornika

Najczęściej wybór zbiornika odbywa się w trybie automatycznym, ponieważ grubość jego ścian i materiał z jakiego jest wykonany do obliczeń pomp nie ma większego znaczenia. Znaczenie mają jego wymiary wewnętrzne pozwalające określić nam retencję i poszczególne poziomy sterowania.

Wybór zbiornika w trybie ręcznym
Wybór właściwej pompy

Program nie dobiera samodzielnie pomp, a jedynie sugeruje, które znajdują się w zakresie obliczeniowym i pokazuje je w kolorze czarnym, pompy w kolorze czerwonym, są zbliżone parametrami, ale nie spełniają dokładnych kryteriów zadania. Prawidłowy dobór, często wymaga analizy różnych rozwiązań tak, aby dobrać jak najlepszą pompę parametrami (niska moc, nadwyżka ciśnienia lub wydajności, małe gabaryty, odpowiednia prędkość unoszenia na rurociągu), ale czasami konieczne jest branie pod uwagę również innych parametrów jak rodzaj ścieków (woda brudna, ścieki surowe, ścieki oczyszczone mechanicznie, itp.) czy np. ujednolicenie pomp na sieci użytkownika, aby mógł stosować pompy zamiennie z innymi pompowaniami.

Lista pomp spełniających wymagania zadania
Symulacja

Po wybraniu pompy możemy przejść do zakładki symulacja, gdzie manipulując parametrami rozkładu dobowego natężenia napływu możemy sprawdzać poszczególne przypadki działania dobieranej przepompowni. Np. Jak zwiększenie napływu zmieni nam częstotliwość włączeń pomp.

Symulacja pracy układu przy zmiennym rozkładzie napływu
Wyniki

Tabela z wynikami obliczeniowych parametrów pracy przepompowni, ciśnienia i wydatku pompowni przy jednej pracującej pompie, dwóch lub więcej, wpływie mocy pomp na uzyskany wydatek (ograniczenia w przepustowości rury), etc. Możemy również analizować orientacyjny koszt przetłoczenia 1m3/ścieków czy zużycie energii przez pompy.

Przykładowe dane wyników
Raport

Na koniec program umożliwia nam wygenerowanie raportu ze wszystkimi parametrami przepompowni i rurociągów tłocznych, schematem orientacyjnym przepompowni oraz wykresami wydajności pomp i strat hydraulicznych na rurociągu tłocznym. Generowane przez nasz program dane są niezbędne do projektów i mają bardzo dokładne odzwierciedlenie w parametrach pracy pomp w rzeczywistych układach tłocznych. Dzięki takim obliczeniom oraz posiadanym charakterystykom z badań każdej z naszych pomp jesteśmy w stanie określić rozbieżności pomiędzy projektem a rzeczywistym układem tłocznym występującym na sieci u klienta.

Przykładowy raport symulacji


Do prawidłowego doboru, czasami trzeba dokonać kilkukrotnej zmiany pomp lub modelować odpowiednio parametrami napływu lub wydatku pomp i przepompowni. Poszczególne wersje można sobie zapisywać jako pliki *.tbz i w późniejszym czasie edytować przy pomocy naszego programu.

 

2-c

Otwórz – otwiera zapisaną bazę danych programu doboru.

 

Pozostałe opcje menu głównego służą tylko do prostych zmian obsługi wizualnej programu. Istotne zmiany programu jak np. przelicznik m3/h na l/s znajduje się w opcjach doboru poszczególnych przepompowni.

Pomoc przy obsłudze programu

Dla zainteresowanych, przeprowadzamy szkolenia: telefonicznie, on-line lub umawiamy się na spotkania. Służymy pomocą w instalacji i nauce programu. Program jest bezpłatny i bardzo wszechstronny, wciąż się rozwija i wciąż jest uzupełniany o nowe pompy i ich charakterystyki.

Zapraszamy do korzystania