Przepompownie ścieków i wód deszczowych

METALCHEM-WARSZAWA oferuje nowoczesne przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. Przepompownia ścieków wykonana może być w wersji kompletnej ze zbiornikiem, jako wyposażenia istniejącego zbiornika lub jako element większych inwestycji.
Ze względu na zastosowanie i oczekiwane wydajności dzielimy przepompownie na:

 • Przydomowe
 • Ściekowe sieciowe
 • Wód deszczowych
 • Specjalne (np. sterowane wg procesu, z układami dozowania, etc.)

W skład kompletnej przepompowni wchodzą:

 • Zbiornik przepompowni - KBZ (zbrojone kręgi żelbetowe), PMB (polimerobeton), TWS (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym) i PE-HD (polietylen wysokiej gęstości).
 • Pompy zatapialne - o zakresie mocy od 0,5kW do 50kW.
 • Rozdzielnica zasilająco-sterująca - produkcji METALCHEM-WARSZAWA.
 • Zespół sygnalizacji poziomu medium - zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma pływakami: Suchobieg i Alarm).
 • Armatura odcinająca - zawory (zawory kulowe, klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane, nożowe).
 • Rurociągi tłoczne wew. zbiornika - w zależności od wydajności pomp: Dn50, Dn65, Dn80. Dn100, Dn150, Dn200, Dn250 i Dn300, wykonane ze stali kwasoodpornej.
 • Konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji - pomosty obsługowe, pokrywy górne z włazem, poręcze i drabiny złazowe, kominki wentylacyjne (dostępne również z węglem aktywnym lub biofiltrem), elementy wsporcze armatury, złącza do płukania, wyprowadzenie pokręteł zasuw do poziomu terenu i inne wg życzenia zamawiającego.
 • Montaż i dostawa na plac budowy - wg uzgodnień z inwestorem.
Przydomowe - PDM

Przepompownie przydomowe.

Przydomowe - PDM - więcej
Ściekowe - PMS i Deszczowe - PMD

Przepompownie ściekowe i Wód deszczowych.

Ściekowe - PMS i Deszczowe - PMD - więcej
Wyposażenia kompletne - WK i technologiczne - WT

Wyposażenia i modernizacje.

Wyposażenia kompletne - WK i technologiczne - WT - więcej