Pompy zatapialne do ścieków

 

MSV-15

Woda brudna, ścieki szare podczyszczone mechanicznieRead More

MSV-50

Surowe ścieki komunalne i przemysłoweRead More

MSV-80-2

Surowe ścieki komunalne i przemysłoweRead More

MSV-80-4

Surowe ścieki komunalne i przemysłoweRead More

MSK1-80

Surowe ścieki komunalne i przemysłoweRead More

MSK1-100

Surowe ścieki komunalne i przemysłoweRead More

MSK2-90

Woda i ścieki oczyszczone mechanicznieRead More

MSV-R

Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłoweRead More

Jaką pompę do ścieków wybrać? MSV? MSK? a może MSV-R?

Drodzy klienci, jako producent oferujemy Wam prawie 100 rodzajów pomp do ścieków podzielonych i oznaczonych przez nas ze względu na ich konstrukcję i przeznaczenie. Ponieważ używamy innych pomp do ścieków surowych zawierających ciała stałe (sznurki, kawałki materiałów, piasek itp.) i innych do pompowania brudnej wody (tj. ścieków i wody deszczowej bez ich zawartości), podzieliliśmy pompy na trzy grupy wynikające z rodzaju zastosowane w nich wirniki i na osiem grup w zależności od różnej wielkości ciał stałych, które mogą z łatwością przejść przez pompę. Wyjaśnienie używanych przez nas kodów znajduje się poniżej:

MSV – oznacza pompę do ścieków z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem pod wirnikiem określonym w następnej części nazwy: 15, 50 lub 80. Rozmiar ten określa dopuszczalny wymiar kuli o danej średnicy w milimetrach, który powinien przejść bez przeszkód pod łopatkami wirnika. Wyjątkiem są pompy MSV-15, w których wielkość kulki jest mniejsza niż 10 mm i nie należy jej stosować do ścieków surowych. Mały przelot powoduje, że często są one zatykane ciałami stałymi występującymi w ściekach surowych.

MSK – oznacza pompę do ścieków z wirnikiem kanałowym i przelotem przez kanał wirnika określony następną częścią nazwy: 80, 90 lub 100. Rozmiar ten określa dopuszczalny rozmiar kuli o danej średnicy w milimetrach, który powinien przelecieć bez trudności przez kanał wirnika. Liczba kanałów wirnika jest oznaczona symbolem „K+ liczba kanałów” (K1, K2, etc.). Jest to ważne przy określaniu środowiska pracy pompy. W ściekach surowych najlepiej pracują jednokanałowe pompy wirnikowe ze względu na małe prawdopodobieństwo owinięcia się szmat i materiałów włóknistych. Wirniki wielokanałowe mają wyższą wydajność, ale mniejszą odporność na nawijanie materiałów włóknistych, dlatego lepiej działają na mechanicznie oczyszczonych ściekach lub wodzie deszczowej.

R – oznaczenie pompy do ścieków z urządzeniem do rozdrabniania, którego zadaniem jest cięcie ciał stałych zawartych w ściekach na małe kawałki zdolne do pokonania wąskich szczelin między wirnikiem a korpusem pompy. Podobnie jak MSV-15, pompy te, ze względu na małą odległości między wirnikiem a korpusem pompy, mają mniejsze straty ciśnienia i mogą pompować na większe wysokości niż pompy o dużych przelotach przy stosunkowo niskim zużyciu energii. Wybierając je, należy pamiętać, że możliwości cięcia noży są ograniczone w stosunku do wielu materiałów, które – choć nie powinny – często znajdują się w ściekach (mopy, pieluchy, druty, kamienie itp.).

Oznaczenie kodu pomp:

 

MS V 80 22 4 H Z*
1 2   3   4 5 6   7


 1. Pompa zatapialna Metalchem-Warszawa Spółka Akcyjna.
 2. Typ wirnika:
  • V – Vortex, otwarty wirnik ze swobodnym przelotem pod łopatkami,
  • K1 – kanał, zamknięty wirnik z jednym kanałem,
  • K2 – kanał, zamknięty wirnik z dwoma kanałami.
 3. Swobodny przelot kulek o średnicy w milimetrach (pod otwartym wirnikiem lub przez kanał w zamkniętym wirniku), niedostępny w wersji z rozdrabniaczem. Oznaczenia: 15, 50, 80, 90, 100R – rozdrabniacz.
 4. Moc silnika w kW (z wyłączeniem miejsc po przecinku).
 5. Liczba biegunów silnika (wskazuje prędkość obrotową:~2900, ~1450, ~900,~700).
 6. Wysokość podnoszenia pompy przy danej mocy:
  • L – niski,
  • M – średnia
  • H – wysoki,
  • Brak symbolu oznacza, że ​​istnieje tylko jedna wersja pompy.
 7. * Opcjonalne oznaczenie wersji:
  • Z – z zaczepem (do montażu na kolanie sprzęgającym),
  • P – z przyłączem do węża elastycznego,
  • S – na stojaku,
  • K – z koszem

Przykład oznaczenia MSV-80-124L-Z Pompa zatapialna z wirnikiem Vortex, swobodny przelot 80 mm pod wirnikiem, 12,5 kW, -biegunowy silnik, niskie podnoszenie, z zaczepem do montażu na kolanie sprzęgającym.

Możliwe jest łączenie oznaczeń, np. MSV-80-24PK – pompa do ścieków z koszem i złączką do elastycznego węża.

Stare nazwy pomp i ich nowe odpowiedniki

Szanowni Państwo, w związku z ciągłym rozwojem firmy i wciąż powiększającą się liczbą produkowanych przez nas pomp do ścieków, pomp do wód deszczowych oraz pomp do wody brudnej podjęliśmy decyzję o zmianie nazewnictwa pomp i odeszliśmy od używanych wcześniej typoszeregów MS1, MS2, MS3 i MS5. Prawie wszystkie modele są nadal dostępne w sprzedaży i serwisie ale w chwili obecnej występują pod nowymi nazwami, które precyzyjnie określają przeznaczenie pomp oraz ich podstawowe parametry takie jak rodzaj wirnika, wielkość swobodnego przelotu przez pompę czy wysokość podnoszenia H, M i L.

 Lp.Stara nazwaNowa nazwa
1MS1-14LMSV-80-14L
2MS1-14MMSV-80-14M
3MS1-14HMSV-80-14H
4MS1-24MSV-80-24
5MS1-34MSV-80-34
6MS1-44MSV-80-44
7MS1-54MSV-80-54
8MS1-74MSV-80-74
9MS1-94MSV-80-94
10MS1-32MSV-80-32
11MS1-42MSV-80-42L
12MS1-42HMSV-80-42H
13MS1-52MSV-80-52
14MS1-52HMSV-80-52H
15MS2-12MSV-15-12
16MS2-22MSV-15-22
17MS2-32MSV-15-32
18MS2-52MSV-15-52
19MS2-72MSV-15-72
20MS2-92MSV-15-92
21MS2-112MSV-15-112
22MS2-12-RMSV-R-12
23MS2-22-RMSV-R-22
24MS2-32-RMSV-R-32
25MS2-52-RMSV-R-52
26MS2-72-RMSV-R-72
27MS2-92-RMSV-R-92
28MS2-112-RMSV-R-112
29MS3-52Model wycofany
30MS3-72MSV-80-72
31MS3-92MSV-80-92L
32MS3-112MSV-80-112L
33MS3-112HMSV-80-112H
34MS3-152MSV-80-152L
35MS3-182MSV-80-182L
36MS3-182SMSV-80-182H
37MS3-222MSV-80-222L
38MS3-222SMSV-80-222H
39MS5-44MSK1-80-44
40MS5-54MSK1-80-54
41MS5-74MSK1-80-74
42MS5-94MSK1-80-94
43MS5-124HMSK1-80-124
44MS5-154HMSK1-80-154
45MS5-184HMSK1-80-184
46MS5-224HMSK1-80-224
47MS5-124MMSK1-100-124
48MS5-154MMSK1-100-154
49MS5-184MMSK1-100-184
50MS5-224MMSK1-100-224


Parametry vs koszty w pompach do ścieków

 Z definicji pompy to urządzenia służące do transportu płynów z ośrodka o mniejszym ciśnieniu do ośrodka o większym ciśnieniu. Praca jaką wykonują nazywana jest najczęściej: pompowaniem, tłoczeniem lub podnoszeniem i od tego ostatniego słowa pochodzi jeden z głównych parametrów pomp tj. podnoszenie. Podnoszenie [H] wyrażane jest najczęściej w metrach ciśnienia statycznego słupa wody [m] lub jednostkach ciśnienia: atmosferach technicznych [at] lub barach [bar]. Przelicznik: 10m słupa wody równa się 1at, a 1at równa się 0,980665bar. Z ciśnieniem ściśle powiązany jest drugi najważniejszy parametr pomp, tj. wielkość przepływu definiowana jako przepływ lub wydajność [Q] podawany w litrach na sekundę [l/s], litrach na minutę [l/min] lub metrach sześciennych na godzinę [m³/h]. Oczywiście wartości przepływu i ciśnienia są bardzo różne w zależności od rodzajów pomp, ich mocy, prędkości obrotowych, warunków pracy, etc., ale również są zależne od parametrów tłoczonego medium takich jak gęstość i lepkość. Z racji profilu działalności naszej firmy skupiamy się na pompach tłoczących ciecze o parametrach przepływowych wody, ale z zawartością zanieczyszczeń w postaci piasku, fekaliów, zawiesin i innych zawartości ścieków bytowo-gospodarczych, nie przekraczających z zasady gęstości 1100kg/m³. Pod ogólną nazwą „ścieki” lub „woda brudna” kryje się wiele różnych medium, które możemy tłoczyć np.:

 • ścieki bytowo gospodarcze odprowadzane z domów (toalety, prysznice, umywalki, etc.),
 • ścieki procesowe z zakładów produkcyjnych,
 • ścieki z restauracji i przetwórstwa spożywczego (często z dużą zawartością tłuszczów),
 • wody deszczowe (wody opadowe, wody burzowe, etc.) z dachów, ulic, placów niosące ze sobą np. liście, piasek, zawiesiny brudów ze spłukiwanych powierzchni,
 • wody brudne (zawierającej mieszaninę różnych związków biologiczno-chemicznych)
 • wody recyrkulacyjne np. w oczyszczalniach ścieków,
 • wody procesowe (oczyszczalnie, produkcja),
 • gnojowica,
 • upłynnione osady,
 • płynny szlam,
 • woda z piaskiem z piaskowników,
 • odcieki z wysypisk śmieci lub odcieki z poletek na oczyszczalniach,
 • i wiele innych rodzajów płynów.

 

Konstrukcje pompy do wody czystej, pompy do wody brudnej oraz pompy do ścieków różnią się zdecydowanie i konstrukcjami i parametrami. Zawartość ciał stałych w cieczach, wymusza powiększenie szerokości kanałów w wirniku pompy i szczeliny pomiędzy korpusem pompy a wirnikiem. Ma to znaczący wpływ na obniżenie sprawności hydraulicznej pompy ale jednocześnie proporcjonalnie podnosi jej odporność na zatykanie i przerwy w pracy. Producenci pomp prześcigają się w rozwiązaniach poprawiających sprawność hydrauliczną pomp przy jednoczesnym eliminowaniu problemów z zatykaniem i blokowaniem się pomp. Wśród wielu dobrych sprawdzonych rozwiązań, które są znane na rynku pompowym od lat, co jakiś czas pojawiają się nowe, zaskakujące, niektóre określane przez producentów nawet jako przełomowe. Niestety wiele z tych rozwiązań, jest niczym innym jak zwykłym zabiegiem marketingowym mającym uzasadnić wysokie koszty zakupu a później serwisu pomp.

Konstrukcje naszych zatapialnych (mokrych) pomp wynikają z wielu lat doświadczenia naszych konstruktorów i obserwacji zachowania się poszczególnych rozwiązań w zmiennych warunkach pracy. I tak, możemy śmiało stwierdzić, że do ścieków surowych zawierających materiały włókniste najlepiej sprawdzają się pompy z wirnikiem otwartym o dużym przelocie swobodnym pod wirnikiem np. 50 – 80mm, a do wód deszczowych i ścieków podczyszczonych mechanicznie pompy z wirnikami kanałowymi. Przy czym, trzeba pamiętać, że im większe kanały w wirnikach to sprawność pompy do ścieków mniejsza i straty hydrauliczne trzeba kompensować większą mocą pomp. Dla ścieków surowych bez ciał włóknistych można używać również pomp z wirnikami kanałowymi, a ich główną zaletą są większe wydajności niż pomp z wirnikami Vortex przy tej samej wartości energii pobieranej z sieci. Przy wirnikach kanałowych poza wielkością kanałów np. 80-90-100mm znaczenia ma również ich ilość. Na pewno pompa do ścieków z wirnikiem jednokanałowym będzie mniej narażona na owijanie się śmieci na wirniku niż pompa z wirnikiem wielokanałowym. Pompa z wirnikiem, który ma przelot 80 czy 100mm będzie bardziej odporna na śmieci zawarte w ściekach niż pompa z kanałami 25 czy 40mm. 

Przesłanek co do zastosowania jest oczywiście znacznie więcej, ale na szczęście nie muszą sobie Państwo zaprzątać tym głowy sami, wszystkim zajmą się nasi eksperci podczas doboru najlepszych dla Państwa urządzeń. Zlecając nam analizę Państwa potrzeb i dobór odpowiedniej pompy do ścieków, otrzymają Państwo od nas rzetelna informację o zaletach i wadach poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych wraz symulacją parametrów pracy takich jak: ciśnienie i wydatek w przewidywanym punkcie pracy pompy, pobierana z sieci moc, przewidywany czas pracy i przybliżone zużycie energii. Dane katalogowo/obliczeniowe w połączeniu z określonymi przez nas kosztami części eksploatacyjnych oraz serwisu naszych pomp pozwolą Państwu samodzielnie określić najważniejszy ekonomiczny parametr pomp Koszt Cyklu Życia Pompy – PLCC (ang. Pump life cycle cost).

Na całkowity PLCC składają się następujące czynniki:

 • Koszt zakupu,
 • Koszty przeglądów okresowych,
 • Odporność konstrukcji na uszkodzenia mechaniczne lub zatykanie się pompy (generująca koszty serwisu),
 • Koszty serwisu:
  • Koszt części zamiennych (zwłaszcza po kilku latach, wirnik, korpus pompy, uszczelnienia, łożyska etc.),
  • Koszty ich wymiany (czasem wymagające specjalistycznych narzędzi lub autoryzowanych serwisów),
  • Dostępność części (czas oczekiwania, wysyłki np. z magazynów poza granicami Polski),
  • Czas przestoju urządzenia (konieczność wynajmu zastępstwa na czas remontu lub szukanie kosztownych rozwiązań równoważących przestój pompy),
  • Koszt instalacji (wyciąganie i opuszczanie pomp specjalistycznym sprzętem czy np. konieczność opróżnienia zbiornika do ponownego opuszczenia pompy),
 • Trwałość części wpływająca na koszty serwisu (częstotliwość ich wymiany), czasami niski koszt części zamiennych jest ważniejszy niż zwiększona odporność na zużycie ponieważ kilkukrotnie droższa część nie będzie posiadała równoważnej trwałości i bardziej opłaci się częściej wymienić np. wirnik niż kupować o zwiększonej twardości,
 • Zużycie energii, właściwie najważniejszy parametr w perspektywie długiego czasu normalnej eksploatacji pompy (bez przestojów i napraw).

 

Koszt zakupu pompy – z reguły pompy renomowanych producentów kosztują więcej, spodziewamy się po nich i słusznie zresztą, wyższej jakości i trwałości. Nie zawsze jednak musimy decydować się na urządzenia z najwyższej półki z najlepszymi rozwiązaniami, bo w wielu przypadkach nie wykorzystamy ich możliwości, a zapłacimy głównie za logo producenta i kosztowne dodatki, które zupełnie nie są nam potrzebne. 

Koszty przeglądów okresowych – większość producentów wymaga w warunkach gwarancji, aby pompy były regularnie poddawane zabiegom konserwacyjnym i przeglądom, regulacjom, wymianom olejów etc.. Warto przed zakupem pomp sprawdzić, czy za niską ceną zakupu nie kryją się ukryte koszty w postaci drogich przeglądów czy dojazdów serwisu.

Odporność konstrukcji – stara zasada mówi, że proste jest najlepsze. Na rynku wciąż pojawiają się nowe, doskonalsze rozwiązania pomp, niektóre udane, niektóre znikają szybciej niż się pojawiają. Przed zakupem, warto zapytać sprzedawcę o innych użytkowników lub samemu zasięgnąć opinii osób, które posiadają dany typ pomp dłużej, jak się sprawdzają i jakie wiążą się z nimi problemy. Warto również zwrócić uwagę, że różne pompy są przeznaczone do różnych środowisk np. ścieki bytowo gospodarcze z łazienek (toalet, pryszniców) lub ścieki zawierające szmaty, mopy, kamienie etc. Nawet najdroższe pompy najlepszego producenta będą niewiele warte, jak zostaną niewłaściwie dobrane bo np. mają zbyt mały przelot pod wirnikiem i trzeba je często wyciągać i czyścić albo noże rozdrabniaczy nie tną drutów, pieluch i szybko się tępią na ściekach z  piaskiem i żwirem.
Pompy do ścieków to zazwyczaj urządzenia od kilkunastu, kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów (mowa o najpopularniejszym zakresie). Ich instalacja czy demontaż (w tym wypadku zatapialnych pomp do ścieków) odbywa się zazwyczaj poprzez opuszczanie/podnoszenie wzdłuż prowadnic, tak aby wyeliminować konieczność schodzenia ludzi do zbiornika. Solidny zaczep i sztywne prowadnice uniemożliwiające obracanie się pompy i zapewniające prawidłowe sprzęganie na dole są niewątpliwie atutem. W konstrukcjach pomp Metalchem-Warszawa S.A., stosujemy szeroki rozstaw prowadnic rurowych, w razie konieczności dodatkowo usztywnianych, aby użytkownik mógł bez obaw opuszczać pompę nawet do całkowicie zalanego zbiornika z gwarancją, że pompa prawidłowo zasprzęgli się na kolanie/stopie sprzęgającej. Dodatkowo, pomiędzy zaczepem a sprzęgiem zawsze stosujemy gumową uszczelkę, zapewniającą prawidłowy przepływ medium przez układ bez wycieków na boki i niepotrzebnych strat ciśnienia w układzie tłocznym.   

Koszty serwisu – szerokie pojęcie pod którym można wiele ukryć lub pozytywnie zaskoczyć. Czasem coś tanie w zakupie jest drogie w serwisie, tanio kupiona pompa, może mieć bardzo drogi serwis, albo dostępność części będzie wymagała sporej cierpliwości (produkcja lub magazyn znajdują się w innym kraju lub czas oczekiwania na części wynosi kilka tygodni). Czas przestoju uszkodzonego urządzenia jest kosztem, ukrytym, ale istotnym. Możliwość samodzielnego oczyszczenia zatkanej pompy, również będzie istotna, jeżeli chcemy oszczędzić kosztów dojazdu serwisu lub wysyłki do niego pompy. Przy zakupie pompy warto spytać o cenę typowych części zamiennych i ich wymianę. Każdy producent jest w stanie dostarczyć taką specyfikację i na jej podstawie możemy zaplanować przyszłe wydatki na eksploatację, np. mając częste przypadki niszczenia wirnika pompy poprzez kamienie w ściekach lub wycieranie się od piachu lepiej być przygotowanym czy wirnik kosztuje 1000zł czy 1000€.

Trwałość – czynnik brany pod uwagę przy zakupie, spodziewamy się, że za większe pieniądze otrzymamy solidny produkt, który będzie nam służył dłużej niż jego tańszy odpowiednik, a jego awaryjność będzie mniejsza. W tym wypadku należy, również brać pod uwagę zużywanie się części eksploatacyjnych, takich jak wirniki, korpusy pomp, uszczelnienia, łożyska etc., ale również sprawdzać jak dany produkt jest obecny długo na rynku i jaka jest o nim opinia użytkowników. Często dane techniczne podawane przez producenta są trudne do zweryfikowania, poprzez bardzo odmienne środowiska pracy u różnych użytkowników. U jednych problemem będą szmaty i mopy, u innych żwir, piasek, odpady budowlane a u jeszcze innych agresywne środowisko np. wysokie lub skrajnie niskie pH. Warto przeprowadzić analizę, czy zakupić pompę wykonana z lepszych, ale znacznie droższych materiałów, czy bardziej opłacalne jest regularne wymienianie tanich podzespołów. Nie dajmy nabierać się na hasła „podwyższona odporność na…”, „dłuższa żywotność…”, „obniżona awaryjność…” i mnóstwo innych wymyślnych haseł mających zapewnić nas o wyjątkowości produktu. Nie istnieją pompy, których nie da się uszkodzić.

Zużycie energii – najbardziej widoczny parametr podczas normalnej, bezawaryjnej pracy pomp. Każdy użytkownik dąży do obniżenia kosztów energii, praktyką więc, jest zaspokajanie potrzeb tłoczenia możliwie najniższymi wartościami mocy pomp. Ma to swoje zalety i wady. Zalety: mniejszy przydział mocy, mniejsze pompy fizycznie (lżejsze, łatwiejsze w zabudowie), niższy pobór energii z sieci. Wady: mała moc – pompy pracujące w gęstych ściekach, często zawierających śmieci, obrastające tłuszczem lub szlamem potrzebują odpowiedniego momentu rozruchowego, dlatego Metalchem-Warszawa S.A. nawet dla małych przepompowni przydomowych zaleca pompy nie mniejszej mocy niż 1,1kW. Przy małej mocy, mamy również do czynienia z mniejszymi przelotami przez pompy, co może powodować ich zatykanie i przestoje lub kosztowne serwisy (Metalchem-Warszawa S.A. nie stosuje do ścieków wolnych przelotów mniejszych niż 50mm), również czas pracy pomp o małej wydajności może być dłuższy niż pomp o większej mocy i wydajności czego efektem będzie większe zużycie energii w przeliczeniu na 1m³ przepompowanych ścieków. W przypadku doboru pomp przez ekspertów z naszej firmy, możemy przedstawić Państwu symulacje poszczególnych rozwiązań, typów pomp, średnic rurociągów tłocznych i sprawdzenie czy użycie pomp o np. większej mocy o 1-2kW nie spowoduje zaoszczędzenia czasu i energii poprzez krótsze czasy pracy.