Kontakt

METALCHEM-WARSZAWA Spółka Akcyjna
01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7a

NIP: 527-020-40-40 REGON: 012100778 KRS: 0000089044
Kapitał zakładowy 525 400,000 PLN
Konto: BRE Bank S.A. O/Korp. Warszawa 87 1140 1010 0000 5301 9400 1001
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura Firmy:

Zarząd:

tel. +48 22 837 12 70 wew. 40
email: zarzad@metalchemsa.pl

Sekretariat:

tel. +48 22 837 12 70 wew. 40
fax. +48 22 836 89 50
email: sekretariat@metalchemsa.pl

Dział Handlowy

email: handlowy@metalchemsa.pl
fax.+48 22 836 49 22

Edward Kubiak – sprzedaż pomp i części zamiennych
tel. +48 22 837 12 70 wew. 24
tel. kom. +48 501 746 455
email: ekubiak@metalchemsa.pl

Kinga Siejka – sprzedaż pomp i części zamiennych
tel. +48 22 837 12 70 wew. 28
tel. kom.
email: ksiejka@metalchemsa.pl

Krzysztof Wilanowski – dobór pomp i przepompowni
tel. +48 22 837 12 70 wew. 35
tel. kom. +48 502 648 588
email: kwilanowski@metalchemsa.pl

Dariusz Ozdarski – dobór pomp i przepompowni
tel. +48 22 837 12 70 wew. 31
tel. +48 22 836 89 18
tel. kom. +48 500 130 870
email: dozdarski@metalchemsa.pl

Jerzy Kosowski – monitoring i serwis automatyki
tel. +48 22 837 12 70 wew. 31
tel. kom. +48 502 216 083
email: jkosowski@metalchemsa.pl

Dział Księgowości

tel. +48 22 837 12 70 wew. 25, 34
email: ksiegowosc@metalchemsa.pl

Dział Produkcji i Serwisu Przepompowni

mgr Piotr Piechowiak – Szef produkcji
tel. +48 22 837 12 70 wew. 21
tel. kom. +48 502 257 923
email: ppiechowiak@metalchemsa.pl

Artur Marciniak – Koordynator serwisu
tel. +48 22 837 12 70 wew. 21
tel. kom. +48 726 007 004
email: amarciniak@metalchemsa.pl

Dział Technologiczno-Konstrukcyjny

mgr inż. Mariusz Hotel – kierownik działu
tel. +48 22 837 12 70 wew. 19
tel. kom. +48 502 713 505
email: mhotel@metalchemsa.pl

mgr inż. Leszek Wyka – konstruktor
tel. +48 22 837 12 70 wew. 32
email: lwyka@metalchemsa.pl

mgr inż. Andrzej Przybiński – konstruktor-technolog
tel. +48 22 837 12 70 wew. 18
tel. kom. +48 515 182 276
email: aprzybinski@metalchemsa.pl

mgr inż. Marcin Świątek – konstruktor-kierownik projektów zagranicznych
tel. +48 22 837 12 70 wew. 18
tel. +48 660 633 882
email: mswiatek@metalchemsa.pl
skype: w00nga Mój stan

Magazyn

tel. +48 22 837 12 70 wew. 29
email: magazyn@metalchemsa.pl

Zaopatrzenie i Transport

tel. +48 22 837 12 70 wew. 33

Serwis Pomp

Rafał Wierzbicki
tel. +48 22 837 12 70 wew. 26
kom. +48 506 047 421
email: serwis@metalchemsa.pl