METALCHEM-WARSZAWA oferuje nowoczesne przepompownie zbiornikowe do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków
i zakładach utylizacji i składowania odpadów. Przepompownie (przepompownia ścieków) wykonywane są w wersjach kompletnych ze zbiornikami, jako wyposażenia istniejących zbiorników lub jako elementy większych inwestycji.
Ze względu na zastosowanie i oczekiwane wydajności dzielimy przepompownie :

  • Przydomowe
  • Ściekowe sieciowe
  • Wód deszczowych
  • Specjalne (np. sterowane wg procesu, z układami dozowania, etc.)

W skład kompletnej przepompowni wchodzą:

Zbiornik przepompowniKBZ (zbrojone kręgi żelbetowe), PMB (polimerobeton), TWS (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym) i PE-HD (polietylen wysokiej gęstości).    aPompownia ścieków
Pompy zatapialne – o zakresie mocy od 0,5kW do 50kW.
Rozdzielnica zasilająco-sterująca – produkcji METALCHEM-WARSZAWA.
Zespół sygnalizacji poziomu mediu – zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma pływakami Suchobieg i Alarm).
Armatura odcinająca – zawory (zawory kulowe, klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane, nożowe).
Rurociągi tłoczne wew. zbiornika – w zależności od wydajności pomp: Dn50, Dn65, Dn80. Dn100, Dn150, Dn200, Dn250 i Dn300, wykonane ze stali kwasoodpornej.
Konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji – pomosty obsługowe, pokrywy górne z włazem, poręcze i drabiny złazowe, kominki wentylacyjne (dostępne również z węglem aktywnym lub biofiltrem), elementy wsporcze armatury, złącza do płukania, wyprowadzenie pokręteł zasuw do poziomu terenu i inne wg życzenia zamawiającego.
Montaż i dostawa na plac budowy – wg uzgodnień z inwestorem.

 

przepompownie ścieków Przydomowe przepompownie ścieków zwane w skrócie PDM są wykorzystywane do obsługi indywidualnych gospodarstw, leżących z dala od głównej sieci kanalizacyjnej lub w miejscach uniemożliwiających stosowanie odpływu grawitacyjnego. Zbiorniki z polietylenu i betonu o typowych średnicach ø800 i ø1000. W zależności od wymaganej wydajności jedno lub dwu pompowe.
kk-1 Przepompownie sieciowe do ścieków komunalnych, przemysłowych – PMS i do odprowadzania wód opadowych – PMD. Zbiorniki z betonu zbrojonego, polimerobetonu i tworzyw sztucznych. Typowe średnice ø1200, ø1500, ø2000, ø2500 i ø3000. W zależności od wymagań stosowane są układy dwu-, trzy- i wielopompowe. Pompownie sieciowe wyposażone są w rozdzielnice zasilająco sterujące pozwalające na automatyczną pracę przepompowni, jak również mogą być wyposażone w system zdalnego sterowania i powiadamiania o awariach lub włamaniach – oparty GSM lub GPRS.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Wyposażenia i modernizacje istniejących obiektów. Często zamawiający jest już w posiadaniu zbiornika lub przestarzałego obiektu i należy wykonać kompletne lub częściowe wyposażenie-modernizacje. Pracownicy naszej firmy dokonują odpowiednich pomiarów i ustalają zakres wykonywanych prac takich jak: demontaż starej armatury, czyszczenie zbiornika i wywóz pozostałości, montaż nowego wyposażenia i podłączenie sterowania.

 

 

 

Pompa do ścieków, zatapialna, przepompownie ścieków - METALCHEM | Bombax Theme designed by itx
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.4.1 (Ubuntu)