Układy sterowania

Rozdzielnice zasilająco-sterujące RZS produkcji METALCHEM-WARSZAWA stosowane są do automatycznego sterowania pracą pomp dla mocy od 1,1 do 22 kW własnej produkcji lub każdej mocy dla pomp innych producentów.
Rozdzielnice posiadają „Deklarację Zgodności” z dyrektywami i normami zharmonizowanymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Konstrukcja rozdzielnicy zapewnia stopień ochrony IP-65 w stanie zamkniętym i IP-21 przy otwartych drzwiczkach obudowy.

Obudowa wykonana jest z niepalnego tworzywa poliestrowego. Rozdzielnica standardowo montowana jest na cokole obok przepompowni lub w dowolnym innym miejscu np. na płycie zbiornika lub zawieszana na ścianie pobliskiego budynku. W przypadku znacznej odległości od zbiornika przepompowni należy zastosować złącze kablowe umożliwiające przedłużenie przewodów pomp i sygnalizatorów.
Zasilanie energetyczne powinno być wykonane w układzie sieci TN-S.

W układach sterowania RZS rozróżniamy:

 • układ pracy z jedną pompą,
 • układ pracy z dwoma pompami,
 • układ pracy z trzema pompami,
 • układ pracy specjalny, według wymagań klienta.

Systemy sterowania realizują rozruch silników elektrycznych pomp (produkcji METALCHEM-WARSZAWA):

100_1036

 • bezpośredni, dla mocy silników od 1,1 kW do 4,0 kW,
 • pośredni, (gwiazda-trójkąt) dla mocy silników od 4,0 kW do 22 kW,
 • oparty na układach „SoftStart” (miękki start) dla mocy silników od 1 kW do 22 kW,
 • każdy inny w przypadku pomp innych producentów.

W zależności od zleconego zadania możliwe są algorytmy sterowania pompami dla przepompowni ścieków komuna

lnych (PMS), wód opadowych (PMD) oraz inne według indywidualnych wymagań klienta ( np. sterowanie ręczne, czasowe, etc.).


Standardowe wyposażenie rozdzielnicy obejmuje:

 • wtyczkę agregatu 32A z przełącznikiem SIEĆ – 0 – AGREGAT,
 • zabezpieczenie przeciwporażeniowe,
 • zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp,
 • czujnik kolejności i zaniku faz zasilających oraz kontroli asymetrii napięcia zasilającego,
 • ochronnik przeciwprzepięciowy klasy C,
 • licznik czasu pracy dla każdej z pomp,
 • blokada załączania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczającego pompę (obwód ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przeciążenia silnika),
 • układ akustyczno-optyczny sygnalizujący stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy,
 • gniazdo 230V/10A,
 • przyciski START-STOP,
 • przełączanie praca AUTO-RĘCZNA,

Wyposażenie dodatkowe:

 • gniazdo remontowe 3x400V/16A lub 3x400V/32A,
 • gniazdo 24V/6A,
 • woltomierz,
 • amperomierze,
 • wyprowadzenie indywidualnych sygnałów pracy na listwę,
 • grzałka z termostatem,
 • automat zmierzchowy,
 • inne według życzeń inwestora (zamawiającego).

Realizowane funkcje:

 • sterowanie pracą pomp automatyczne lub ręczne,
 • naprzemienna praca pomp (na życzenie blokada jednoczesnej pracy dwóch pomp),
 • przypadku konieczności załączenia dwóch pomp jednocześnie, rozruch ich następuje z określonym przesunięciem czasowym (dla rozdzielnic powyżej 4 kW),
 • w przypadku załączenia pomp w systemie ręcznym istnieje możliwość spompowania ścieków poniżej do poziomu suchobiegu.

Przykładowe ceny standardowych rozdzielnic opartych o sterownik SP62:

 • 2×1,1-2×4,0kW – 7 200zł netto +VAT
 • 2×5,5-2×7,5kW – 8 800zł netto + VAT
 • 2×9,5-2x11kW – 10 100zł netto + VAT
 • 2×12,5kW – 10 500zł netto + VAT
 • 2×15,0kW – 11 000zł netto + VAT
 • 2×18,0-22,0kW – 14 300zł netto + VAT

Pobierz Kartę katalogową RZS