Strumienice SM – magistralne

                    

Strumienice magistralne SM to urządzenia wielostrumieniowe zasilane z jednego źródła centralnym przewodem (magistralą). Wielopunktowe napowietrzanie medium wraz z możliwością bezstopniowej kątowej nastawy wylotów dyfuzorów strumieniowych stwarzają wyjątkowo korzystne warunki natleniania jak i mieszania ścieków w całej objętości dzięki możliwości wywołania oprócz turbulencji lokalnych również ruchów okrężnych medium w zbiornikach o dowolnych kształtach.
Stanowiąc bardziej ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu do indywidualnych strumienic o tej samej zdolności natleniania znajdują zastosowanie w wielkowymiarowych zbiornikach w procesach biologicznego oczyszczania z osadem czynnym. Wykorzystywane są także dla przeciwdziałania zagniwania ścieków i sedymentacji osadów w stawach napowietrzanych, zbiornikach wyrównawczych, uśredniających czy odświeżania ścieków.
W naszej ofercie znajda Państwo strumienice magistralne o liczbie dysz od czterech do dziesięciu.

Nazwa SM4-74 SM5-94 SM6-114 SM7-124 SM8-154 SM9-184 SM10-224
Liczba strumieni 4 5 6 7 8 9 10
Typ pompy MSK1-80-74 MSK1-80-94 MSK1-80-114 MSK1-80-124 MSK1-80-154 MSK1-80-184 MSK1-80-224
Moc pompy [kW] 7,5 9,2 11,0 12,5 15,0 18,5 22,0
Głębokość czynna zbiornika [m] min 1
max 4,5
Wydatek mieszania [m3/h] 170 190 230 290 340 390 430
Transfer tlenu max [kgO2/h] 12 15 17 21 25 28 31
Efektywność natleniania max [kgO2/kWh] 1,62 1,63 1,54 1,68 1,66 1,52 1,41
Maksymalna wymiar zbiornika [m x m] 24 x 15 30 x 15 36 x 15 42 x 15 48 x 15 54 x 15 60 x 15
Maksymalna pojemność zbiornika [m3] 1100 1350 1600 1900 2150 2400 2700
 Ch-ki SM