Strumienice S2 – dwudyszowe

 

CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

Strumienice są urządzeniami służącymi do natleniania i mieszania ścieków w procesach biologicznego oczyszczania, a także w procesach odbudowy biologicznej wszelkiego rodzaju wód gdzie  wymagane jest  napowietrzanie  medium. Strumienice wytwarzając silny strumień mieszanki cieczy i pęcherzyków  powietrza  stwarzają  szczególnie  dogodne warunki transferu tlenu oraz przeciwdziałają sedymentacji osadów.

Obrazek S2PS2P ZASTOSOWANE MATERIAŁY– Pompa, – żeliwo ŻL200, ŻL 250.
– Komora ssąca, konstrukcje wsporcze – stal nierdzewna.
– Dyfuzor, elementy złączne – stal nierdzewna.
– Rura ssąca – PVC.
– Powłoka lakiernicza epoksydowa.
Obrazek S2SS2S

 

Nazwa S2P-44
S2S-44
S2P-54
S2S-54
S2P-74
S2S-74
S2P-94
S2S-94
S2P-114
S2S-114
Typ pompy MSK1-80-44 MSK1-80-54 MSK1-80-74 MSK1-80-94 MSK1-80-114
Moc pompy [kW] 4,0 5,5 7,5 9,2 11,0
Zanurzenie [m] min 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0
max 4,5/6,0 4,5/6,0 5,0/6,0 5,0/6,0 5,0/6,0
Wydatek mieszania [m3/h] 125/120 135/130 175/170 190/180 210/200
Transfer tlenu max [kgO2/h] 7,4/7,56 9,85/10,56 13,52/14,68 18,13/19,60 22,23/23,91
Efektywność natleniania max [kgO2/kWh] 1,76/1,89 1,79/1,92 1,8/1,95 1,97/2,12 2,02/2,17
Masa urządzenia S 200/270 210/280 218/290 225/300 230/305
PZ 205/285 215/295 223/305 230/315 235/320
ZN 255/257 265/267 273/275 280/280 285/285
Ch-ki S2

Wersje instalacyjne: S-stojąca, PZ-przytwierdzana zawieszana i ZN-zawieszana nastawna

Rysnek S2P-44SS2P-44S; -54S; -74S; -94S; -114S Rysunek S2P-44PZS2P-44PZ; -54PZ; -74PZ; -94PZ; -114PZ Rysunek S2P-44ZNS2P-44NZ; -54ZN; -74ZN; -94ZN; -114ZN
Rysunek S2S-44SS2S-44S; -54S; -74S; -94S; -114S Rysunek S2S-44PZS2S-44PZ; -54PZ; -74PZ; -94PZ; -114PZ Rysunek S2S-44ZNS2S-44ZN; -54ZN; -74ZN; -94ZN; -114ZN