Strumienice S1 – jednodyszowe

 

CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

Strumienice są urządzeniami służącymi do natleniania i mieszania ścieków w procesach biologicznego oczyszczania, a także w procesach odbudowy biologicznej wszelkiego rodzaju wód gdzie  wymagane jest  napowietrzanie  medium. Strumienice wytwarzając silny strumień mieszanki cieczy i pęcherzyków  powietrza  stwarzają  szczególnie  dogodne warunki transferu tlenu oraz przeciwdziałają sedymentacji osadów.
Strumienice S1 przeznaczone są dla  zbiorników o głębokościach czynnych Hcz< 4,5m
Strumienice S1P przeznaczone są dla zbiorników o głębokościach czynnych Hcz 4,2-5,5m
Strumienice S1S przeznaczone są dla zbiorników o głębokościach czynnych Hcz 5,5-7,5m

PT nr.3 strumienicaS1

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

– Pompa, – żeliwo ŻL200, ŻL 250.
– Komora ssąca, konstrukcje wsporcze – stal nierdzewna.
– Dyfuzor, elementy złączne – stal nierdzewna.
– Rura ssąca – PVC.
– Powłoka lakiernicza epoksydowa.

Nazwa S1-14
S1P-14
S1S-14
S1-24
S1P-24
S1S-24
S1-34
S1P-34
S1S-34
S1-44
S1P-44
S1S-44
Typ pompy MSV-80-14 MSV-80-24 MSV-80-34 MSV-80-44
Moc pompy [kW] 1,5 2,2 3,0 4,0
Zanurzenie [m] min 0,8 0,8 0,8 0,8
max 4,0/3,5/3,5 4,0 4,0 4,5
Wydatek mieszania [m3/h] 33 39 61 72
Transfer tlenu max [kgO2/h] 2,05 3,12 4,29 5,75
Efektywność natleniania max [kgO2/kWh] 1,36 1,42 1,43 1,44
Masa urządzenia wg wersji [kg] S 76/84/88 79/87/91 108/103/107 118/113/117
PZ 82/102/108 85/87/91 114/103/107 124/113/117
Z 78 81 110 120
 Ch-ki S1

 

Rysunek S1-14SS1-14S; -24S; -34S; -44S Rysunek S1-14ZS1-14Z; -24Z; -34Z; -44Z Rysunek S1-14PZS1-14PZ; -24PZ; -34PZ; -44PZ
Rysunek S1P-14SS1P-14S; -24S; -34S; -44S Rysunek S1P-14PZS1P-14PZ; -24PZ; -34PZ; -44PZ
Rysunek S1S-14SS1S-14S; -24S; -34S; -44S Rysunek S1S-14PZS1S-14PZ; -24PZ; -34PZ; -44PZ