Strumienice SR – radialne

Strumienice Radialne są urządzeniami wielostrumieniowymi do natleniania i mieszania ścieków w zbiornikach o dowolnym kształcie. Promieniście rozchodzące się dysze powodują równomierne rozprowadzenie tlenu wokół urządzenia.