Strumienice

Strumienice stanowią najbardziej ekonomiczny sposób równoczesnego natleniania i mieszania ścieków i wód burzowych w zbiornikach oraz napowietrzania stawów, rowów itp. Zainstalowanie strumienic nie wymaga dodatkowych robót budowlano-inwestycyjnych. Mogą one być stosowane zarówno w nowych inwestycjach jak i w istniejących zbiornikach, gdzie zarówno cyrkulacja jak i napowietrzanie są niedostateczne a dno zarasta osadem. Służą one także jako urządzenia zastępcze podczas okresowych przerw w pracy urządzeń będących w naprawie lub konserwacji.

W porównaniu do innych systemów napowietrzania strumienice posiadają szereg korzystnych cech:

  • Duża wydajność tlenowa przy relatywnie niskim zużyciu energii
  • Jednoczesne mieszanie i natlenianie
  • Cicha i spokojna praca w zanurzeniu
  • Brak możliwości tworzenia się aerozoli
  • Eliminacja chorobotwórczych bakterii
  • Niewrażliwość na pracę w ujemnych temperaturach
  • Łatwość zabudowy i rozbudowy systemu napowietrzania
  • Relatywnie niskie koszty inwestycyjne i ekonomia eksploatacji

Podział strumienic na typoszeregi i wersje instalacyjne:
S1 - z jedną dyszą
S2P - z dwoma dyszami prostymi
S2S - z dwoma dyszami skośnymi
S3P - z trzema dyszami prostymi
SM - magistralne
Wykonujemy również strumienice specjalne wg indywidualnych wytycznych klienta.

S1 - ..S Stojąca
Swobodnie stojąca na dnie zbiornika.

S1- .. Z Zawieszana
Podstawa przytwierdzana do dna, a kompletny zestaw strumienicowy jest opuszczany w położenie robocze po prowadnicach.

S1- .. PZ Przytwierdzana-zawieszana
Podstawa wraz z kolanem i strumienicą przymocowana na stale do dna zbiornika a opuszczana jest tylko pompa po prowadnicach, wersja ta ułatwia zabudowę w zbiornikach krytych.

S2- .. S Stojąca
Stojąca swobodnie na dnie zbiornika na konstrukcji wsporczej.

S2- .. ZN Zawieszana-nastawna
Kompletna strumienica jest posadowiona na ruchomym wózku opuszczanym po kolumnie prowadnicy w położenie robocze. Wahliwe mocowanie kolumny prowadnicy umożliwia kątowe nastawę kierunku ruchu strumienia.
S2- .. PZ Przytwierdzana-zawieszana
Konstrukcja wsporcza łącznie z rozdzielaczem strumienia i strumienicami mocowana jest do dna zbiornika a tylko pompa opuszczana jest po prowadnicach w położenie robocze. Ta wersja strumienic jest stosowana głównie do zbiorników krytych gdy niemożliwe lub niecelowe byłoby wykonywanie luku montażowego wymiarach pozwalających na opuszczenie kompletnego zestawu strumienicowego.

S3- .. S Stojąca
Stojąca swobodnie na dnie zbiornika na konstrukcji wsporczej.

S3- .. ZN Zawieszana-nastawna
Kompletna strumienica jest posadowiona na ruchomym wózku opuszczanym po kolumnie prowadnicy w położenie robocze. Wahliwe mocowanie kolumny prowadnicy umożliwia kątowe nastawę kierunku ruchu strumienia.

S3- .. PZ Przytwierdzana-zawieszana
Konstrukcja wsporcza łącznie z rozdzielaczem strumienia i strumienicami mocowana jest do dna zbiornika a tylko pompa opuszczana jest po prowadnicach w położenie robocze. Ta wersja strumienic jest stosowana głównie do zbiorników krytych gdy niemożliwe lub niecelowe byłoby wykonywanie luku montażowego o wymiarach pozwalających na opuszczenie kompletnego zestawu strumienicowego.

S1

Strumienica jednodyszowa

S1 1-dyszowa - więcej
S2

Strumienica dwudyszowa

S2 2-dyszowa - więcej
S3

Strumienica trzydyszowa

S3 3-dyszowa - więcej
SM

Strumienica magistralna

SM Magistralna - więcej