Wyposażenia i modernizacje

Wyposażenia i modernizacje istniejących obiektów. Często zamawiający jest już w posiadaniu zbiornika lub przestarzałego obiektu i należy wykonać kompletne lub częściowe wyposażenie-modernizacje. Pracownicy naszej firmy dokonują odpowiednich pomiarów i ustalają zakres wykonywanych prac takich jak: demontaż starej armatury, czyszczenie zbiornika i wywóz pozostałości, montaż nowego wyposażenia i podłączenie sterowania.