SYSTEM MASP – Automatyczne Płukanie Przepompowni

SYSTEM “MASP” – to opracowany przez METALCHEM-WARSZAWA Automatyczny System Płuczący do przepompowni. Wzrusza osady z dna, rozbija gromadzący się “kożuch” i ułatwia samoczyszczenie się przepompowni. System ten stanowi doskonałą alternatywę dla hydrodynamicznych obiegów płuczących montowanych bezpośrednio przy pompach.

MASP

PRZEZNACZENIE

SYSTEM MASP przeznaczony jest do przepompowni ścieków gdzie występuje zjawisko zalegania osadów, piasku lub osiadania tłuszczów na elementach przepompowni. Wymuszony ruch medium w zbiorniku przepompowni powoduje wzruszenie zalegających osadów i ich łatwiejsze wypompowanie. Dzięki temu, znacznie rzadziej wymagają one mechanicznego czyszczenia oraz ingerencji konserwatora. Ma to znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

ZALETY SYSTEMU

 • Wzruszanie osadów i zalegającego w zbiorniku piasku,
 • Zapobieganie osadzaniu się tłuszczu na elementach przepompowni,
 • Układ nie zależny od rodzaju i producenta pomp,
 • Precyzyjnie regulowana częstotliwość włączeń i czas płukania,
 • Potwierdzenie działania lampką kontrolną w rozdzielnicy,
 • Swobodny przepływ medium przez układ – brak części, na których mogą się zaczepiać i oplątywać włókniste zawartości ścieków (np. kul, klap, śrub etc.),
 • Napęd zaworu zabezpieczony IP68 (niewrażliwy na zalania czy podtopienia),
 • Możliwość ustawienia głębokości i kierunku wylotu rury płuczącej.

DZIAŁANIE

 • Prawidłowo zainstalowany System MASP uruchamia się wraz z jedną z pomp w przepompowni,
 • Część tłoczonego przez pompy medium poprzez odejście w króćcu, elektrozawór i rurę płuczącą Dn50 wraca do przepompowni powodując wzruszanie osadów zalegających na dnie, a dodatkowo wymusza ruch medium w całej objętości zbiornika. Ruch ten zapobiega osiadaniu kożucha na elementach przepompowni,
 • Podczas oczekiwania pomp na właczenie elektrozawór pozostaje otwarty, dlatego ważne jest aby był umieszczony przed zaworem kulowym i nie powodował opróżniania rurociągu tłocznego do przepompowni,
 • Czas zamkniecia elektrozaworu wynosi 17 sekund i należy go uwzględnić przy ustawianiu oczekiwanego czasu płukania,
 • Po ustawionym czasie płukania nastąpi zamknięcie elektrozaworu i całe  tłoczone przez pompy medium zostanie skierowane do rurociągu tłocznego,
 • Po wyłączeniu pompy i zatrzymaniu przepływu, elektrozawór zostanie otwary i układ będzie oczekiwał na  kolejny cykl.

INSTALACJA

 • Trójnik z odejściem  elektrozaworu i rury wylotowej należy wstawić poniżej zaworu kulowego na pionie tłocznym,
 • Długość i kierunek wylotu rury płuczącej należy dobrać indywidualnie do wielkości zbiornika przepompowni,
 • Podłączyć sterowanie zaworem (RZS MASP) do toru jednej z pomp w szafie sterującej pracą przepompowni, a następnie ustawić w sterowaniu MASP częstotliwość włączeń (każdorazowo, co n-ty cykl włączenia pompy etc.),
 • Standardowy przewód elektrozaworu ma długość 10mb, na życzenie klienta może zostać wydłużony,
 • Podłączenie zasilania musi być wykonane przez osoby wykwalifikowane z zachowaniem należytej staranności tak, by nie uszkodzić urządzenia ani przewodu zasilającego.

 

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

W  chwili obecnej  system MASP jest dostępny  z przelotem swobodnym Dn50.
Koszt systemu obejmuje: układ sterowania (RZS MASP),  elektrozawór Dn50 wraz z 10m kablem  zasilającym, króciec Dn80 z odejściem do elektrozaworu oraz 2m długości rurę płuczącą Dn50.
Systemy o innej długości, sposobie zabudowy czy większej średnicy przelotu np. Dn80 lub Dn100 są wyceniane indywidualnie.