Przepompownie sieciowe

METALCHEM-WARSZAWA oferuje nowoczesne kompletne, zbiornikowe przepompownie do ścieków komunalnych, przemysłowych, wód opadowych, a także do procesów technologicznych w oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji i składowania odpadów. W zależności od zastosowania i oczekiwanej wydajności dzielimy przepompownie na:

Rysunek przepompowni ścieków

Przepompownia ścieków

 • Przepompownie ściekowe sieciowe i przydomowe,
 • Przepompownie wód deszczowych,
 • Przepompownie specjalne (np.: sterowane wg procesu, z układami dozowania, etc.).

W skład kompletnej przepompowni ścieków wchodzą:

 • Zbiornik przepompowniKBZ (zbrojone kręgi żelbetowe), PMB (polimerobeton), TWS (żywice syntetyczne zbrojone włóknem szklanym) i PE-HD (polietylen o wysokiej gęstości).
 • Pompy zatapialne – o zakresie mocy od 0,5kW do 50kW.
 • Rozdzielnica zasilająco – sterująca – produkcji METALCHEM-WARSZAWA.
 • Zespół sygnalizacji poziomu medium – oparty o pływakowe sygnalizatory poziomu lub i sondę hydrostatyczną (rzadziej sondę radarową). Dla przepompowni sanitarnych sterowanej wyłącznie pływakami wyróżniamy poziomy (Suchobieg, Min., Max., Alarm) dla sterowanej sondą hydrostatyczną mamy dodatkowy poziom alarmowy sondy (Suchobieg, Min., Max., Alarm Sondy, Alarm pływaka). Dla przepompowni wód deszczowych wyróżniamy również dwa układy sterowania: w przypadku samych pływaków pięć poziomów (Suchobieg, Min., Włączenie I pompy, Włączenie II pompy, Alarm), dla sondy i pływaków sześć poziomów (Suchobieg, Min., Włączenie I pompy, Włączenie II pompy, Alarm sondy, Alarm pływaka).
 • Armatura odcinająca – zawory (najczęściej zawory kulowe, czasami zawory klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane i nożowe).
 • Rurociągi tłoczne wew. zbiornika – w zależności od wielkości i wydajności pomp: Dn50, Dn65, Dn80, Dn100, Dn150, Dn200, Dn250 i Dn300, wykonane ze stali kwasoodpornej.
 • Konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji – pomosty obsługowe (stałe i uchylne), pokrywy górne z kratą bezpieczeństwa i włazy kanałowe, poręcze złazowe ułatwiające zejście do zbiornika, drabiny złazowe, złącza do płukania i spuszczania rurociągów, kominki wentylacyjne (na życzenie z biofiltrem lub węglem aktywnym), wyprowadzenie pokręteł zasuw do poziomu terenu, inne wg wytycznych zamawiającego.
 • Montaż i dostawa na plac budowy – wg harmonogramu ustalonego z zamawiającym.

 

Przepompownie wolnostojące (wystające nad poziom terenu)

Wolnostojąca 1 Wolnostojąca 2

Dobrze zaprojektowana przepompownia ścieków oprócz wymaganych parametrów  pracy musi zapewniać bezpieczną i w miarę możliwości komfortową obsługę użytkownikowi. Przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi pomimo, że nie jest miejscem pracy w myśl przepisów, jest miejscem, gdzie wykonywane są okresowe zabiegi konserwacyjne i eksploatacyjne. Dlatego też firma METALCHEM-WARSZAWA stosuje sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne takie jak:

 • Pomosty obsługowe we wszystkich swoich obiektach od wysokości 3m i od średnicy 1200mm w górę. Stosowane w przepompowniach pomosty uchylne pozwalają bezpiecznie obsługiwać użytkownikowi armaturę odcinająco-zwrotną, a w razie potrzeby zejść po drabinie na samo dno zbiornika.
 • Pompy wyciągane są po prowadnicach do samej góry, co ułatwia ponowną instalację nawet w przypadku całkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania pompa zawsze prawidłowo osiada na kolanie sprzęgającym (bez konieczności specjalnego celowania).
 • Pokrywy przepompowni METALCHEM-WARSZAWA posiadają wewnętrzną kratę bezpieczeństwa z tworzywa, zabezpieczającą użytkownika przed wpadnięciem bezpośrednio po otworzeniu włazu (utrata przytomności pod wpływem oparów ze zbiornika).
 • Podwójna wentylacja grawitacyjna zapewnia ciągłą cyrkulację powietrza. Kominki wentylacyjne (długi i krótki) na życzenie klienta moga być wyposażone w biofiltry lub wkłady z węglem aktywnym (do pochłaniania odorów z przepompowni).
 • Uszczelnione przejścia kablowe w rozdzielnicy eliminują możliwość uszkodzenia układów sterowania oparami ze zbiornika.
 • Konstrukcje wsporcze, łańcuchy pomp oraz złącza śrubowe wykonane są ze stali kwasoodpornej, dzięki czemu ich trwałość w agresywnym środowisku ścieków wynosi wiele lat.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Przepompownie przejezdne (zabudowane w ciągu komunikacyjnym)

Przejezdna 1 Przejezdna 2

W przypadku kiedy przepompownia ścieków musi zostać zabudowana w ciągu komunikacyjnym takim jak: ulica, plac manewrowy czy chodnik, pokrywa zbiornika zostaje umieszczona pod terenem a na równi z terenem jest tylko i wyłącznie właz kanałowy. Zbiorniki takie posiadają wzmocnioną konstrukcję, aby przenosić większe obciążenia i lepiej tłumić drgania.

 • W przepompowniach przejezdnych dostęp do pomp jest utrudniony, przez co w zależności od wielkości zbiornika i pomp stosuje się jeden, dwa lub więcej włazów o średnicy nie mniejszej niż 800mm.
 • Przepompownie ścieków METALCHEM-WARSZAWA dzięki swojej unikalnej konstrukcji zapewniają komfort użytkownikowi, pompy opuszczane i wyciągane są po prowadnicach wyprowadzonych pod pokrywę włazu.
 • Pokrętła zasuw dostępne są oczywiście z poziomu pomostu obsługowego jak w przepompowniach wolnostojących (patrz ograniczenia średnicy i wysokości). Istnieje możliwość wyprowadzenia pokręteł zasuw tak aby były dostępne z poziomu terenu po zdjęciu włazu lub w osobnych skrzynkach ulicznych obok włazu.
 • Szafa sterująca posadowiona zostaje w bezpiecznej odległości od zbiornika, poza strefą narażenia na uszkodzenie przez pojazdy.
 • Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania czujnika otwarcia obiektu zarówno w rozdzielnicy jak i we włazach kanałowych.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA