Przepompownie przydomowe


Przepompownie przydomowe ścieków zwane w skrócie PDM są przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych lub opadowych z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych lub małych wspólnot mieszkaniowych.

Wykorzystywane są głównie do obsługi gospodarstw, leżących z dala od głównej sieci kanalizacyjnej lub w miejscach uniemożliwiających stosowanie odpływu grawitacyjnego. Przepompownie przydomowe występują w zbiornikach o typowych średnicach ø800 i ø1000. W zależności od wymaganej wydajności jedno lub dwu pompowe.

PDM

Przepompownia przydomowa z jedną pompą

Typowe wyposażenie PDM:

 • Zbiornik – PE-HD (polietylen) – stosowany najczęściej, ale również na życzenie zbiorniki z KBZ (kręgi betonowe) czy PMB (polimerobeton),
 • Pompa – jedna lub dwie o możliwej konfiguracji:
  – jedno lub trójfazowa,
  – o swobodnym przelocie lub z urządzeniem rozdrabniającym,
 • Armatura odcinająca i kształtki Dn40 lub Dn50,
 • Króciec wlotowy od PVC110 do PVC200,
 • Sterowanie:
  – wbudowany w pompę pływak (w jedno pompowej)
  – rozdzielnica zasilająco-sterująca współpracująca z niezależnymi pływakami.

Podstawowe parametry PDM:

 • Zbiornik z polietylenu o średnicy ø800mm lub ø1000mm o wysokości od 1,8m do 4,5m,
 • Wysokość podnoszenia pompy dla wydajności 100l/min od 8m do 70m,
 • Średnica armatury Dn40 lub Dn50,
 • Moc pomp od 0,75kW do 4,0kW
 • Napięcie zasilania 230V lub 400V

Oferowane przez METALCHEM-WARSZAWA przydomowe przepompownie ścieków posiadają szereg nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu łatwą instalację i jak najmniejszą awaryjność podczas codziennej eksploatacji.

Pompa zawieszona jest na kolanie zintegrowanym z zaworem kulowym, dzięki czemu możliwe jest wyjęcie pompy bez wchodzenia do zbiornika, przy czym nie występuje ryzyko cofnięcia się ścieków.

Pod pokrywa zbiornika znajduje się uchwyt do wyciągania pompy oraz dostępne z poziomu terenu (po otwarciu pokrywy) złącze typu Storz (do płukania rurociągu pod ciśnieniem).