Pompy do ścieków

W związku z wciąż poszerzającą się ofertą na zatapialne pompy do ścieków dokonaliśmy zmiany nazewnictwa pomp i zamiast dawniej używanych MS1, MS2, MS3 i MS5 teraz podzieliliśmy je ze względu na rodzaj wirnika: Vortex (MSV) i kanałowe (MSK). Oprócz tego dodaliśmy oznaczenie przelotu "pod" lub "przez" wirnik czym sugerujemy przeznaczenie poszczególnych typów pomp. Prosimy zapoznać się z nowymi kodami pomp.

KOD OZNACZENIA TYPU POMPY

MS V - 80 - 22 4 H - Z
1 2 3 4 5 6 7
 1. Pompa do ścieków produkcji METALCHEM-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
 2. Rodzaj wirnika:
  • V - Vortex, wirnik otwarty z przelotem pod łopatami,
  • K1- Kanałowy, wirnik zamknięty z jednym kanałem,
  • K2- Kanałowy, wirnik zamknięty z dwoma kanałami.
 3. Przelot w milimetrach (pod wirnikiem otwartym lub przez kanał w wirniku zamkniętym), nie występuje przy wersji z rozdrabniaczem: 15, 50, 80, 90, 100 i R-rozdrabniacz.
 4. Moc silnika w kW (z pominięciem miejsc po przecinku).
 5. Liczba biegunów silnika (wskazuje prędkość obrotową).
 6. Wysokość podnoszenia pompy:
  • L - niska,
  • M - średnia,
  • H - wysoka,
  • Brak symbolu oznacza, że występuje tylko jedna odmiana w typoszeregu.
 7. Możliwe wersje wykonania:
  • Z - lub brak symbolu oznacza zaczep (do montażu na kolanie sprzęgającym),
  • P - z przyłączem do węża elastycznego,
  • S - na stojaku
  • K - z koszem ssawnym.

Przykład oznaczenia MSV-80-124L oznacza pompę zatapialną z wirnikiem Vortex o przelocie swobodnym 80mm, o mocy 12,5kW, z silnikiem 4 biegunowym, niskiego podnoszenia, z zaczepem do montażu na kolanie sprzęgającym.

Podział pomp ze względu na ich budowę i przeznaczenie:

MSV-15

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem Vortex i wolnym przelotem poniżej 15mm. Moc od 1,5kW do 11,0kW. Wydajność do 20l/s i wysokość podnoszenia do 60m. Przeznaczenie woda brudna, ścieki bytowo gospodarcze bez ciał stałych i włóknistych.

MSV-15 - więcej
MSV-50

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem Vortex i wolnym przelotem 50mm. Moc od 1,1 kW do 5,5kW. Wydajność do 17l/s i wysokość podnoszenia do 34m. Przeznaczenie do ścieków bytowo-gospodarczych na rurociągi Dn50 i Dn65.

MSV-50 - więcej
MSV-80-2

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem Vortex i wolnym przelotem 80mm. Moc od 3,0 kW do 22,0kW. Wyższe podnoszenie - do ponad 65m. Przeznaczenie do ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych.

MSV-80-2 Silniki dwubiegunowe ~3000 obr/min - więcej
MSV-80-4

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem Vortex i wolnym przelotem 80mm. Moc od 1,1 kW do 22,0kW. Większe wydajności - do ponad 60l/s. Przeznaczenie do ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych.

MSV-80-4 Silniki czterobiegunowe ~1500 obr/min - więcej
MSV-R

Pompy zatapialne do ścieków z urządzeniem rozdrabniającym. Moc od 1,5kW do 11,0kW. Wydajność do 20l/s i wysokość podnoszenia do 60m. Przeznaczenie do ścieków bytowo-gospodarczych w przepompowniach o dużym podnoszeniu.

MSV-R Z urządzeniem rozdrabniającym - więcej
MSK1-80

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem kanałowym i przelotem 80mm. Moc od 4,0 kW do 22,0kW. Wydajność do 100l/s. Przeznaczenie do ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych - przepompownie sieciowe o dużych wydajnościach.

MSK1-80 Wirnik jednokanałowy - więcej
MSK1-100

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem kanałowym i przelotem 100mm. Moc od 12,5 kW do 22,0kW. Wydajność do 135l/s. Przeznaczenie do ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych - przepompownie sieciowe o dużych wydajnościach.

MSK1-100 Wirnik jednokanałowy - więcej
MSK2-90

Pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem kanałowym i przelotem 90mm. Moc od 12,5 kW do 22kW. Wydajność do 170l/s. Przeznaczenie do wód deszczowych i przepompowni sieciowych o dużych wydajnościach.

MSK2-90 Wirnik dwukanałowy - więcej