Monitoring

MRM-GPRSMonitoring przepompowni pozwala na bieżące nadzorowanie pracy obiektu. W METALCHEM-WARSZAWA oferujemy Państwu kompletne przepompownie wraz z nowoczesnym wsparciem w dziedzinie kontroli w postaci monitoringu. Dzięki monitoringowi można stale sprawdzać stan przepompowni bez konieczności osobistego odwiedzania obiektu, co zmniejsza koszty związane z jego obsługą. Przez 24h na dobę i wszystkie dni w roku przekazuje on bieżące informacje dotyczące stanu obiektu,Kadzidło P12 w tym potencjalne zagrożenia.Przesyłane powiadomienia:

  • stan alarmowy, przykładowo dotyczący poziomu suchobiegu, zalania
  • ingerencja w rozdzielnię sterującą
  • włamanie na teren przepompowni
  • zakłócenia występujące podczas pracy
  • uszkodzenia komponentów przepompowni
  • brak zasilania

Drogi powiadamiania na temat stanu przepompowni:

  • MRT-GSM – powiadomienie wysyłane jest na telefon komórkowy poprzez SMS
  • MRM-GPRS – podgląd na ekranie komputera na bieżąco

Dzięki MRM-GPRS można również stale monitorować poziom zbiornika, a także uruchamianie się pomp. Wyświetlane jest też licznik czasu pracy i historia pracy przepompowni. Istnieje możliwość zdalnego sterowania – włączania i wyłączania pomp.

System monitoringowy może służyć do kontroli pojedynczych obiektów lub też całej sieci zgodnie z życzeniami klientów. W przypadku opcji drugiej można wygodnie kontrolować prawidłowość działania sieci oraz szybko diagnozować ewentualne usterki przy jednoczesnym obniżeniu kosztów kontroli i pomiarów.

Nasz monitoring będzie chronił Twoją przepompownię 24h na dobę!

Zapoznaj się z monitoringiem METALCHEM-WARSZAWA