Mieszadła do ścieków

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Zatapialne mieszadła do ścieków wywołują strumieniowe mieszanie medium i są stosowane głównie w oczyszczalniach ścieków. Przewidziane są do wprawiania w ruch cieczy, ujednorodniania jej składu, zapobiegania sedymentacji, wywołania określonego kierunku przepływu oraz cyrkulacji cieczy w zbiornikach, rowach i kanałach. Wykorzystuje się je także często w komorach napowietrzania ścieków jako wspomaganie dla intensyfikacji absorpcji tlenu.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 •  3-łopatkowe śmigła mieszadeł produkcji METALCHEM-WARSZAWA cechują się wysoką sprawnością hydrauliczną i posiadają zdolność samooczyszczania.
 • Wszystkie mieszadła mogą być wyposażone dodatkowo w pierścień osłonowy wzmacniający hydrauliczny efekt mieszania.
 • Silnik do napędu bezpośredniego o liczbie biegunów od 4 do 8, do pracy ciągłej S1 i uzwojeniach klasy F, posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana oraz wyłącznik wilgotnościowy. Wyklucza to możliwość uszkodzenia silnika w przypadku przeciążenia lub dostania się wilgoci do jego wnętrza.
 • Silnik uszczelniony jest podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej.
 • Mieszadła zatapialne są przewidziane do pracy w cieczach o maksymalnej temperaturze 40 °C, przy zanurzeniu do głębokości 10m.
 • Mieszadło standardowo wyposażone jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10m.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
KOD OZNACZENIA MIESZADŁA ŚMIGŁOWEGO

MM 15 6 P
1 2 3 4
 1.  Mieszadło śmigłowe produkcji METALCHEM-WARSZAWA Spółka Akcyjna
 2. Moc silnika w kW (z uwzględnieniem jednego miejsca po przecinku)
 3. Liczba biegunów silnika (wskazuje prędkość obrotową)
 4. Pierścień (brak oznaczenia oznacza brak pierścienia)

Przykład oznaczenia: MM – 226P

Mieszadło śmigłowe o mocy 2,2kW z silnikiem 6 biegunowym i pierścieniem osłonowym.

ZESTAWY INSTALACYJNE

 

MZNP MZNPD-2 MZNPD-1
MZN – Mieszadło zawieszane nastawne, stosowane w zbiornikach otwartych, mocowane wahliwie do pionowej ściany umożliwia nastawę kierunku strumienia:

 • w płaszczyźnie poziomej +/- 70°
MZND – Mieszadło zawieszane nastawne podparte na dnie, stosowane w zbiornikach krytych lub otwartych z pomostami, mocowane wahliwie do pionowej ściany luku montażowego lub pomostu oraz do dna zbiornika, umożliwia nastawę kierunku strumienia:

 • w płaszczyźnie poziomej +/- 70°

 

Rozrys-Mieszadła
Lp. Mieszadło Moc [kW] n [obr/min-1] I [A] F [N]
1 MM-116 1,1 945 2,9 190
2 MM116P 230
3 MM-118 1,1 705 3,4 190
4 MM-118P 250
5 MM-156 1,5 945 3,9 330
6 MM-156P 400
7 MM-226 2,2 930 5,9 390
8 MM-226P 470
9 MM-304 3,0 1415 6,6 450
10 MM-304P 510
11 MM-404 4,0 1415 9,2 630
12 MM-404P 770

 

Pobierz Kartę Katalogową