Karty doboru przepompowni

W celu dobrania i/lub dokonania wyceny przepompowni należy pobrać->wypełnić->odesłać wybrany Schemat przepompowni wraz z Kartą doboru przepompowni!

Karty doboru przepompowni:

Schematy przepompowni z polimerobetonu:

pmb2_m pmb1_m pmbj_m
Wolnostojąca
z rozdzielnicą
obok przepompowni
Wolnostojąca
z rozdzielnicą
na przepompowni
Zabudowana
w ciągu
komunikacyjnym

Schematy przepompowni z kręgów żelbetowych:

kbz2_m kbz1_m kbzj_m
Wolnostojąca
z rozdzielnicą
obok przepompowni
Wolnostojąca
z rozdzielnicą
na przepompowni
Zabudowana
w ciągu
komunikacyjnym