Bloki CAD pomp do oleju transformatorowego

Szanowni Państwo,

mamy nadzieję, że udostępnione Państwu bloki 2D i 3D umożliwią łatwiejsze umieszczenie naszych produktów w Państwa projektach. W miarę możliwości technicznych i czasowych będziemy udostępniać kolejne bloki. Jeżeli któryś blok pomp lub konstrukcji interesuje Państwa szczególnie proszę o kontakt z naszym działem konstrukcyjnym.

Bloki dostępne są w formatach 2D – *.dwg i 3D- *.igs, oczywiście w razie konieczności możemy przesłać bloki w innych popularnych formatach typu *.dxf czy *.stp .

Pompy ICO_CTR100 ICO_CTR125
Bloki 2D CTR100.dwg CTR125.dwg
Bloki 3D CTR100.iges CTR125.iges